doc. Mgr.

Petr Vašík

Ph.D.

FSI, ÚM OAAG – docent

+420 54114 2536
vasik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.

Publikace

 • 2017

  NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P. On geometric control models of a robotic snake. Note di Matematica, 2017, roč. 37, č. Suppl. 1, s. 119-129. ISSN: 1123-2536.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A.; MATOUŠEK, R. CGA- based robotic snake control. ADV APPL CLIFFORD AL, 2017, roč. 27, č. 1, s. 621-632. ISSN: 0188-7009.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; MATOUŠEK, R.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P. Nilpotent approximation of a trident snake robot controlling distribution. Kybernetika, 2017, roč. 53, č. 6, s. 1118-1130. ISSN: 0023-5954.
  Detail

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; HOLUB, M. Dual numbers arithmentic in multiaxis machine error modeling. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1769-1772. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R. Local control of (4,5,7,8-10)-filtration snake robot via CGA. Mendel Journal series, 2017, roč. 23, č. 1, s. 157-162. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  HRDINA, J.; NÁVRAT, A.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R. Geometric Control of the Trident Snake Robot Based on CGA. ADV APPL CLIFFORD AL, 2017, roč. 27, č. 1, s. 633-645. ISSN: 0188-7009.
  Detail | WWW

 • 2016

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A. Control of 3- Link Robotic Snake Based on Conformal Geometric Algebra. ADV APPL CLIFFORD AL, 2016, roč. 26, č. 3, s. 1069-1080. ISSN: 0188-7009.
  Detail

 • 2015

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Notes on differential kinematics in conformal geometric algebra approach. In Mendel 2015. Recent Advances in Soft Computing. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 363-374. ISBN: 978-3-319-19824- 8.
  Detail | WWW

  HOLUB, M.; HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; VETIŠKA, J. Three- axes error modeling based on second order dual numbers. Journal of Mathematics in Industry, 2015, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN: 2190- 5983.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; MATOUŠEK, R. Special orthogonal matrices over dual numbers and their applications. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 121-126. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2014

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Dual Numbers Approach in Multiaxis Machines Error Modeling. Journal of Applied Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1110- 757X.
  Detail | WWW

  RAHULA, M.; VAŠÍK, P. Connections in control strategy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2014, roč. 63, č. 1, s. 26-32. ISSN: 1736- 6046.
  Detail

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Geometry of almost Cliffordian manifolds: classes of subordinated connections. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, 2014, roč. 38, č. 1, s. 179-190. ISSN: 1300- 0098.
  Detail

  RAHULA, M.; VAŠÍK, P. A note on jet and geometric approach to higher order connections. In Algebra, Geometry and Mathematical Physics. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Germany: Springer - Verlag, 2014. s. 375-385. ISBN: 978-3-642-55360- 8.
  Detail

 • 2013

  VAŠÍK, P. Higher order connections on Lie groupoid: application to materials. Miskolc Mathematical Notes, 2013, roč. 14, č. 2, s. 705-711. ISSN: 1787- 2405.
  Detail

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Semiholonomic second order connections associated to materia bodies. J APPL MATH, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1110- 757X.
  Detail | WWW

 • 2012

  HRDINA, J.; VAŠÍK, P. Generalized geodesics on almost Cliffordian geometries. Balkan Journal of Geometry, and Its Applications, 2012, roč. 17 (2012), č. 1, s. 41-48. ISSN: 1224- 2780.
  Detail | WWW

  RAHULA, M.; VAŠÍK, P.; VOICU, N. Tangent structures: sector-forms, jets and connections. Journal of Physics: Conference Series, 2012, roč. 2012, č. 346, s. 1-9. ISSN: 1742- 6588.
  Detail

 • 2011

  POLZER, A.; VAŠÍK, P. Progresivní frézování. In Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů. 1. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2011. s. 91-92. ISBN: 978-80-214-4352- 5.
  Detail | WWW

  VAŠÍK, P. On third order semiholonomic prolongation of a connection. Banach Center Publications, 2011, roč. 93, č. 2011, s. 271-276. ISSN: 0137- 6934.
  Detail

 • 2010

  VAŠÍK, P. Transformations of semiholonomic 2 and 3- jets and semiholonomic prolongation of connections. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2010, roč. 59, č. 4, s. 375-380. ISSN: 1736- 6046.
  Detail

  HRDINA, J.; KUREŠ, M.; VAŠÍK, P. A note on tame polynomial automorphisms and the security of TTM cryptosystem. APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2010, roč. 9, č. 2, s. 226-233. ISSN: 1683- 3511.
  Detail

 • 2007

  CIHLÁŘOVÁ, P.; VAŠÍK, P. Technologie výroby složitých tvarových nástrojů s využitím diferenciálního počtu. In FSI Junior konference 2006. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 16-20. ISBN: 978-80-214-3364- 9.
  Detail

  VAŠÍK, P. On the Ehresmann Prolongation. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 2007, roč. LXI, č. Sectio A, s. 145-153. ISSN: 0365- 1029.
  Detail

 • 2006

  VAŠÍK, P. Connections on higher order principal prolongations. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 2006, roč. 79, č. Suppl. 79, s. 183-192. ISSN: 0009- 725X.
  Detail

  VAŠÍK, P.; PÍŠKA, M.; CIHLÁŘOVÁ, P. Parametrický popis ploch pomocí systému MAPLE. In Sborník z 15. seminářee Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita OStrava, 2006. s. 211-215. ISBN: 80-248-1224- X.
  Detail

  VAŠÍK, P. Connections on Higher Order Principal Prolongations. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis. 2006. s. 1-27. ISBN: 80-214-3196- 2. ISSN: 1213- 4198.
  Detail

 • 2005

  PÍŠKA, M., POLZER, A. Analýza plochy řezu vznikající při obrábění frézou s kulovým čelem. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. s. 214-217. ISBN: 80-248-0951- 6.
  Detail

  POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; VAŠÍK, P. Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů. In FSI Junior konference 2004. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-214-2934- 8.
  Detail

  CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.; VAŠÍK, P. Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz. In FSI Junior konference 2004. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. s. 10-14. ISBN: 80-214-2934- 8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.