• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

Hlavní e-mail hoderova@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2894
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2007
HODEROVÁ, J. Maximum angle condition in the case of some nonlinear elliptic problems. Tavricheskiy vestnik informatiki i matematiki, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 13-23. ISSN: 1729- 3901.
Detail
HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J. C# and C++/ CLI Interoperability for Scientific Computing. In Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB, 2007. s. 81-86. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
Detail
HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J. Building FEA components for the . Net platform. In 5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 84-93. ISBN: 978-80-7231-274- 0.
Detail
HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Inovative Calculus Lectures. In Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 86-89. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
Detail
 
2006
HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Informační portál "Matematika online" - podpora výuky pomocí dynamických webových stránek. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 234 ( s.)ISBN: 80-85645-56- 4.
Detail
HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R. Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití. In Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 15. VŠB - Technická univerzita, 2006. s. 68-72. ISBN: 80-248-1224- X.
Detail
 
2005
HODEROVÁ, J. Problémy s použitím semiregulárních kubických čtyřstěnů v metodě konečných prvků. In Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 14. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 38-42. ISBN: 80-248-0951- 6.
Detail
 
2001
ZLÁMALOVÁ, J. Semiregular finite elements in solving some nonlinear problem. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2001, roč. 46, č. 1, s. 53-77. ISSN: 0862- 7940.
Detail
ŽENÍŠEK, A., HODEROVÁ, J. Semiregular Hermite tetrahedral finite elements. Application of Mathematics, 2001, roč. 2001, č. 40, s. 295-315. ISSN: 0373- 6725.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.