Mgr.

Jana Hoderová

Ph.D.

FSI, ÚM OPGG – odborný asistent

+420 54114 2800
hoderova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, Mgr., Fakulta přírodovědecká MU v Brně, obor Matematika a deskriptivní geometrie - učitelství
 • 2005, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Matematické inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1998-2005, asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • 2005-dosud, odborný asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Matematika I a II, Počítačová geometrie a grafika, Konstruktivní geometrie, Matematická analýza I a II, Vybrané statě z matematiky

Vědeckovýzkumná činnost

 • Obrazová analýza

Projekty

 • projekt OP VK PO 2.3 CZ.1.07/2.3.00/35.0004: Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
 • projekt FRVŠ 1402/2007: Modernizace výuky kalkulu pro matematické inženýrství
 • projekt GA201/97/0153: Matematické modelování některých problémů mechaniky kontinua
 • projekt GA201/00/0557: Matematické modelování některých problémů mechaniky kontinua
 • projekt GA201/03/0570: Matematické modelování některých problémů mechaniky kontinua
 • záměr MSM 262100001: Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn