• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Hlavní e-mail kures@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2150
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
KUREŠ, M. Higher order frames and material symmetries. Solid State Phenomena, 2017, roč. 258, č. 1, s. 153-156. ISSN: 1662-9779.
Detail
 
2016
HORNÍČEK, J.; KUREŠ, M.; MACÁLKOVÁ, L. Some properties of orders of quaternion algebras with regard to the discrete norm. Mathematica Bohemica, 2016, roč. 141, č. 3, s. 285-405. ISSN: 0862-7959.
Detail | WWW
IVIČIČ, V.; KUREŠ, M. Two general examples of Weil algebras having the group of automorphisms connected. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS, 2016, roč. 13, č. 3, s. 1650035- 1 (1650035-19 s.)ISSN: 0219-8878.
Detail | WWW
KUREŠ, M. Some Remarks to Higher Order Frames Occurring in Continuum Mechanics. In Continuous Media with Microstructure 2. Springer International Publishing, 2016. s. 45-52. ISBN: 978-3-319-28239- 8.
Detail | WWW
 
2015
KUREŠ, M. MMXV- numbers. The Mathematics Student, 2015, roč. 84, č. 3- 4, s. 123-125. ISSN: 0025- 5742.
Detail
KUREŠ, M. Subgroups of jet groups and material symmetries. In PCM-CMM-2015 Short Papers Vol. 2. Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, 2015. s. 793-794. ISBN: 978-83-932107-6- 3.
Detail
KUREŠ, M. On fixed point subalgebras of some local algebras over a field. Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica, 2015, roč. 77, č. 1, s. 3-12. ISSN: 1024- 7696.
Detail
KUREŠ, M. n- root near fractions. Asia Pacific Journal of Mathematics, 2015, roč. 2, č. 2, s. 88-93. ISSN: 2357- 2205.
Detail
 
2014
KUREŠ, M. A note to geometry of Cosserat media and deformation bundles. Transylvanian Journal of Mathematics and Mechanics, 2014, roč. 6, č. 1, s. 39-43. ISSN: 2067- 239X.
Detail
DOUPOVEC, M.; KUREŠ, M. Some geometric constructions on Frobenius Weil bundles. DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS, 2014, roč. 35, č. S, s. 143-149. ISSN: 0926- 2245.
Detail
KUREŠ, M. Variété des points proches: od definice Weilova bandlu až po nahlédnutí do syntetické diferenciální geometrie. In Sborník příspěvků 34. konference o geometrii a grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. s. 147-152. ISBN: 978-80-7394-470- 4.
Detail
KUREŠ, M. Jet theory in microstructures. Key Engineering Materials (print), 2014, roč. 592- 593, č. 1, s. 125-128. ISSN: 1013- 9826.
Detail
KUREŠ, M. Weil algebras associated to functors of third order semiholonomic velocities. Mathematical Journal of Okayama University, 2014, roč. 56, č. 1, s. 117-127. ISSN: 0030- 1566.
Detail
KUREŠ, M. Algebraické a číselně teoretické pozadí eliptické kryptografie s vybranými algoritmy, zejména pro určení řádu eliptické křivky. Kvaternion, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 63-78. ISSN: 1805- 1324.
Detail
 
2013
KUREŠ, M. Lagrangians on iterated tangent bundles and the Hamiltonization. Miskolc Mathematical Notes, 2013, roč. 14, č. 2, s. 525-538. ISSN: 1787- 2405.
Detail
KUREŠ, M. On the S- operation in polynomial rings. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 2013, roč. 16, č. 6, s. 329-336. ISSN: 0972- 0529.
Detail
KUREŠ, M. Dwindlable R- algebras. Mathematics for applications, 2013, roč. 2, č. 2, s. 125-133. ISSN: 1805- 3610.
Detail
 
2012
KUREŠ, M. Finite dimensional factor algebras of F2[X1,...,Xn] and their fixed point subalgebras. Open Journal of Applied Sciences, 2012, roč. 2, č. Suppl., s. 212-214. ISSN: 2165- 3917.
Detail
 
2011
KUREŠ, M. Looking at osculating bundles through the semiholonomity equalizations. Advances and Applications in Mathematical Sciences, 2011, roč. 10, č. 7, s. 1-8. ISSN: 0974- 6803.
Detail
KUREŠ, M. On some directions in the development of jet calculus. Banach Center Publications, 2011, roč. 93, č. 1, s. 251-260. ISSN: 0137- 6934.
Detail
KUREŠ, M. Automorphisms of polynomial and local algebras over binary fields. In International Conference Applied Natural Sciences 2011 Proceedings. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. s. 128-130. ISBN: 978-80-8105-266- 8.
Detail
KUREŠ, M. Fixed point subalgebras of Weil algebras: from geometric to algebraic questions. In Complex and Differential Geometry. Springer Proceedings in Mathematics. Berlin Heidelberg: Springer, 2011. s. 183-192. ISBN: 978-3-642-20299- 5.
Detail
KUREŠ, M.; SKULA, L. Reduction of matrices over orders of imaginary quadratic field. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS, 2011, roč. 435, č. 6, s. 1903-1919. ISSN: 0024- 3795.
Detail
 
2010
DOBEŠ, J.; KUREŠ, M. Search for Wieferich primes through the use of periodic binary strings. Serdica Journal of Computing, 2010, roč. 4, č. 3, s. 293-300. ISSN: 1312- 6555.
Detail
KUREŠ, M. From optimal control problems to foliations, some kinds of multifoliations and relations to generalised jets. Journal of Quality Measurement and Analysis, 2010, roč. 6, č. 2, s. 19-32. ISSN: 1823- 5670.
Detail
KUREŠ, M. The composition of polynomials by the substitution principle. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 2010, roč. 13, č. 6, s. 543-552. ISSN: 0972- 0529.
Detail
HRDINA, J.; KUREŠ, M.; VAŠÍK, P. A note on tame polynomial automorphisms and the security of TTM cryptosystem. APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2010, roč. 9, č. 2, s. 226-233. ISSN: 1683- 3511.
Detail
 
2008
KUREŠ, M.; SKULA, L. Smith normal form of a matrix of generalized polynomials with rational exponents. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 2008, roč. 62, č. 1, s. 81-90. ISSN: 0365- 1029.
Detail
 
2007
KUREŠ, M. A note to the unipotency of the identity component of the group of algebra automorphisms. Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 2007, roč. 2007 (15), č. 1, s. 105-110. ISSN: 1224- 1784.
Detail
KUREŠ, M.; SEHNAL, D. The order of algebras with nontrivial fixed point subalgebras. Lobachevskii Journal of Mathematics, 2007, roč. 25, č. 1, s. 187-196. ISSN: 1818- 9962.
Detail
KUREŠ, M. On the computation of Smith normal form of a matrix of generalized polynomials with rational exponents. In APLIMAT 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 103-108.
Detail
KUREŠ, M. On the connectedness of jet groups and groups of automorphisms of Weil algebras. Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics., 2007, roč. 3, č. 2, s. 209-214. ISSN: 1336- 9180.
Detail
 
2006
KUREŠ, M. Local approach to higher order contact elements. Reports on Mathematical Physics, 2006, roč. 58, č. 2, s. 393-409. ISSN: 0034- 4877.
Detail
KUREŠ, M. Weil modules and gauge bundles. Acta Mathematica Sinica, 2006, roč. 22, č. 1, s. 271-278. ISSN: 1439- 8516.
Detail
 
2005
KUREŠ, M. On the symmetrisation of nonholonomic jets. Mathematical Proceedings of Royal Irish Academy, 2005, roč. 105, č. A, s. 93 ( s.)ISSN: 0035- 8975.
Detail
 
2004
KUREŠ, M., MIKULSKI, W. Natural operators lifting vector fields to bundles of Weil contact elements. 2004, roč. 54 (129), č. 6, s. 855 ( s.)
Detail
KUREŠ, M. Normální křivka jako imperativní fenomén. Normální křivka jako imperativní fenomén. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN: 80-7204-376- 5.
Detail
 
2003
KUREŠ, M. Některé souvislosti variačního počtu a diferenciální geometrie z hlediska aplikací. Habilitační a inaugurační spisy 108. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2313- 7.
Detail
KUREŠ, M., MIKULSKI, W. Liftings of linear vector fields to product preserving bundle functors on vector bundles. 2003, roč. 12, č. 1, s. 51 ( s.)
Detail
 
2002
KUREŠ, M., MIKULSKI, W. Natural operators lifting 1- forms to bundles of Weil contact elements. 2002, roč. 49, č. 1, s. 23 ( s.)
Detail
 
2001
KUREŠ, M. Generalizations of jets and reflections in the theory of connections. 2001, roč. 59, č. 3- 4, s. 339 ( s.)
Detail
KUREŠ, M. Weil algebras of generalized higher order velocities bundles. In Global Differential Geometry: The Mathematical Legacy of Alfred Gray. Contemporary Mathematics 288. American Mathematical Society: American Mathematical Society, 2001. s. 358 ( s.)ISBN: 0-8218-2750- 2.
Detail
KUREŠ, M. Matematické problémy pro teenagery - inteligentní zábava, tvůrčí práce, výzkum. In Aktivní formy podpory rozvoje nadání s důrazem na rozvoj samostatných tvůrčích aktivit. Praha: Nadační fond Jaroslava Heyrovského, 2001. s. 11 ( s.)
Detail
KUREŠ, M. Connections and torsions on TT* M. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 2001, roč. LV, č. 9, s. 95 ( s.)ISSN: 0365- 1029.
Detail
 
2000
KUREŠ, M. On the simplicial structure of some Weil bundles. 2000, roč. 2000, č. 63, s. 131 ( s.)
Detail
KUREŠ, M. Variační počet. Variační počet. skripta VUT. Brno: PC DIR - Real, 2000. ISBN: 80-214-1790- 0.
Detail
 
1999
KUREŠ, M. Affinors and connections in higher order geometry. In Differential Geometry and Applications. Brno: Ed.: I. Kolář,..., 1999. s. 239 ( s.)ISBN: 80-210-2097- 0.
Detail
 
1998
KUREŠ, M. Some properties of connections on iterated tangent bundles. Archives of Mechanics, 1998, roč. 50, č. 3, s. 459 ( s.)ISSN: 0373- 2029.
Detail
KUREŠ, M. Torsions of connections on tangent bundles of higher order. 1998, roč. 54, č. II, s. 65 ( s.)
Detail
 
1996
KUREŠ, M. Natural lifts of clastical linear connections to the cotangent bundle. 1996, roč. 96, č. 43, s. 181 ( s.)
Detail
 
1995
KUREŠ, M. Connections on cotangent bundles. Connections on Cotangent Bundles. PhD Thesis. Brno: KAG PřF MU Brno, 1995. ISBN: 0000- 0000.
Detail
 
1899
KUREŠ, M. In Differential geometry and Applications - Satellite Conferenc. Brno, ČR: MU Brno, 1899. s. 239 ( s.)ISBN: 80-210- 209.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.