• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.

doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.

Hlavní e-mail tomasek@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 13984
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2016
TOMÁŠEK, P. Asymptotic stability regions for certain two parametric full- term linear difference equation. In Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. New York: Springer, 2016. s. 323-330. ISBN: 978-3-319-32855- 3. ISSN: 2194-1009.
Detail
 
2015
TOMÁŠEK, P. Asymptotic stability of a full term linear difference equation with two parameters. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2015, roč. 63, č. 1, s. 283-290. ISSN: 1210- 3195.
Detail | WWW
ČERMÁK, J.; JÁNSKÝ, J.; TOMÁŠEK, P. Two types of stability conditions for linear delay difference equations. APPL ANAL DISCR MATH, 2015, roč. 9, č. 4, s. 120-138. ISSN: 1452- 8630.
Detail
 
2014
ČERMÁK, J.; TOMÁŠEK, P. On delay-dependent stability conditions for a three- term linear difference equation. Funkcialaj Ekvacioj Serio Internacia, 2014, roč. 57, č. 1, s. 91-106. ISSN: 0532- 8721.
Detail
 
2013
TOMÁŠEK, P. An asymptotic estimate for linear delay differential equations with power delayed arguments. Advances in Dynamical Systems and Applications (ADSA), 2013, roč. 8, č. 2, s. 379-386. ISSN: 0973- 5321.
Detail
HRABALOVÁ, J.; TOMÁŠEK, P. On stability regions of the modified midpoint method for a linear delay differential equation. Advances in Difference Equations, 2013, roč. 2013, č. 177, s. 1-10. ISSN: 1687- 1847.
Detail
 
2012
ČERMÁK, J.; JÁNSKÝ, J.; TOMÁŠEK, P. On necessary and sufficient conditions for the asymptotic stability of higher order linear difference equations. JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2012, roč. 18, č. 11, s. 1781-1800. ISSN: 1023- 6198.
Detail
 
2011
KUNDRÁT, P. Asymptotic estimate for differential equation with power coefficients and power delays. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2011, roč. 48, č. 7, s. 91-99. ISSN: 1210- 3195.
Detail
KUNDRÁT, P.; JÁNSKÝ, J. The stability analysis of a discretized pantograph equation. Mathematica Bohemica, 2011, roč. 136, č. 4, s. 385-394. ISSN: 0862- 7959.
Detail
 
2010
KUNDRÁT, P. Discretized pantograph equation with a forcing term: Note on asymptotic estimate. In DISCRETE DYNAMICS AND DIFFERENCE EQUATIONS Proceedings of the Twelfth International Conference on Difference Equations and Applications. London: World Scientific Publishing Co., 2010. s. 307-312. ISBN: 978-981-4287-64- 7.
Detail
 
2008
ČERMÁK, J.; KUNDRÁT, P.; URBÁNEK, M. Delay equations on time scales: Essentials and asymptotics of solutions. JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, 2008, roč. 14, č. 6, s. 567-580. ISSN: 1023- 6198.
Detail
 
2007
KUNDRÁT, P. Asymptotic estimation of the discrete pantograph equation with a forcing term. In Folia FSN Universitatis Masarykianae Brunensis, Mathematica, Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2006 Proceedings. Mathematica. Brno: Masaryk University, 2007. s. 101-106. ISBN: 978-80-210-4414- 2.
Detail
KUNDRÁT, P.; NECHVÁTAL, L. A few notes on fractional calculus. In 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 195-203. ISBN: 978-80-7231-274- 0.
Detail
 
2006
KUNDRÁT, P. On asymptotic properties of discretization of linear delay differential equation. Studies of the University of Žilina, 2006, roč. 20, č. 1, s. 39-46. ISSN: 1336- 149X.
Detail
KUNDRÁT, P. The asymptotic properties of solutions of linear delay differential equations. Mathematica Slovaca, 2006, roč. 56, č. 3, s. 349-360. ISSN: 0139- 9918.
Detail
KUNDRÁT, P. Mathematical modeling via delay differential equations. In Engineering Mechanics 2006. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-86246-27- 2.
Detail
KUNDRÁT, P. On the asymptotics of the difference equation with a proportional delay. Opuscula Mathematica, 2006, roč. 26, č. 3, s. 499-506. ISSN: 1232- 9274.
Detail
 
2005
ČERMÁK, J., KUNDRÁT, P. On the discretized pantograph equation. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 203-210. ISSN: 1210- 2717.
Detail
KUNDRÁT, P. Asymptotic properties of the discretized pantograph equation. Studia Universitatis Babes- Bolyai Mathematica, 2005, roč. L, č. 1, s. 77 ( s.)ISSN: 0252- 1938.
Detail
KUNDRÁT, P. Asymptotic properties of solutions of the difference equation \Delta x(t)=-ax(t)+bx(\tau(t)). In Proceedings of the Eighth International Conference on Difference Equations and Applications. Boca Raton: Chapman & Hall, 2005. s. 193 ( s.)ISBN: 1-58488-536- X.
Detail
KUNDRÁT, P. Kvalitativní vlastnosti zobecněné rovnice pantografu. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis, 2005, roč. 2007, č. 300, s. 1-18. ISSN: 1213- 4198.
Detail
KUNDRÁT, P. Kvalitativní analýza řešení rovnice pantografu. In Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 121 ( s.)ISBN: 80-248-0951- 6.
Detail
 
2004
ČERMÁK, J., KUNDRÁT, P. Linear differential equations with unbounded delays and a forcing term. Abstract and Applied Analysis, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 337 ( s.)ISSN: 1085- 3375.
Detail
KUNDRÁT, P. O diskretizaci některých diferenciálních rovnic se zpožděným argumentem. In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Dept. of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 615 ( s.)ISBN: 80-227-1995- 1.
Detail
KUNDRÁT, P. Numerické vyšetřování rovnice pantografu. In Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 116 ( s.)ISBN: 80-248-0736- X.
Detail
 
2003
KUNDRÁT, P. Některé aspekty řešení diferenciálních rovnic se zpožděným argumentem. In Sborník z 12. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 119 ( s.)ISBN: 80-248-0480- 8.
Detail
KUNDRÁT, P. On the optimal control problem in flight dynamics. In 2nd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. s. 485 ( s.)ISBN: 80-227-1813- 0.
Detail
KUNDRÁT, P.; URBÁNEK, M. On a minimum time - energy control problem. In CONTROL APPLICATIONS OF OPTIMISATION 2003. Oxford, UK: Elsevier, 2003. s. 68-72. ISBN: 0-08-044074- 6.
Detail
 
2002
KUNDRÁT, P. Princip maxima v úlohách optimálního řízení. In Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 142 ( s.)ISBN: 80-248-0184- 1.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.