• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.

RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.

Hlavní e-mail chvalinova@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1337
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2012
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; MOUČKA, J. Solvability of a certain group of the third-order linear differential operators. In Proc. XXX International Colloquium of the Management of Educational Process, Univ. of Defence Brno 2012. 1. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 69-78. ISBN: 978-80-7231-865- 0.
Detail
 
2011
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Solvability of certain groups of second-order linear differential operators. In Proc. of the 10- th International Conference APLIMAT. Bratislava: STU, 2011. s. 113-119. ISBN: 978-80-89313-51- 8.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; MOUČKA, J. On a construction of the Kronecker algebra of integers from the Peano algebra of natural numbers. In XXIX International Colloquium of the Management of Educational Process, CD-ROM. Brno: UNOB, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-7231-779- 0.
Detail
 
2010
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; BAŠTINEC, J. On a topologization of the Gaussian complex plane with respect to centralizers of Douady-Hubbard polynomials. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: FEM UNOB, 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-722- 6.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Realizability of the endomorphism monoid of a semi-cascade formed by solution spaces of linear ordinary n- th order differential equations. Journal of Applied Mathematics, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 211-223. ISSN: 1337- 6365.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Realizability of the endomorphism monoid of a semi-cascade formed by solution spaces of linear ordinary n- th order differential equations. In 9th International Conference APLIMAT 2010. 2010. s. 45-56. ISBN: 978-80-89313-47- 1.
Detail
 
2009
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; NOVÁK, M. On a certain tree of two- dimensional function spaces growing from a linear space of continuous functions. In XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2009. s. 1-11. ISBN: 978-80-7231-650- 2.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Action of join spaces of continuous function on the underlying hypergroups of 2- dimensional linear spaces of functions. Journal of Applied Mathematics, 2009, roč. II(2009), č. 1, s. 23-33. ISSN: 1337- 6365.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Action of join spaces of continuous function on the underlying hypergroups of 2- dimensional linear spaces of functions. In Aplimat 2009. Bratislava: STU Bratislava, 2009. s. 49-58. ISBN: 978-80-89313-31- 0.
Detail
 
2008
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Action of centralizer hypergroups of n- th order linear differential operators on rings on smooth functions. Journal of Applied Mathematics, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 45-53. ISSN: 1337- 6365.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Množinová ekvivalence intervalů reálných čísel a Fibonacciova posloupnost. In 5th Didactic conference in Žilina with international participation, CD- ROM. Žilina: FPV ŽU, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-8070-862- 7.
Detail
 
2007
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L.; NOVOTNÁ, J. Modelling of a certain differential operator on a semiring of complex matrices. In APLIMAT 2007, part II. Bratislava: FME STU Bratislava, 2007. s. 89 ( s.)ISBN: 978-80-969562-5- 8.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Bottleneck algebras of preference relations. In ICSC- Fifth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: EPI Kunovice, 2007. s. 213 ( s.)ISBN: 80-7314-108- 6.
Detail
 
2006
BORECKÁ, K.; CHVALINOVÁ, L.; LOVEČKOVÁ, M.; ROUŠAROVÁ, V. Konstruktivní geometrie (druhé přepracované vydání). Brno: Akademické nakladatelství Cerm, Brno, 2006. ISBN: 80-214-3229- 2.
Detail
 
2005
CHVALINOVÁ, L. Množinová interpretace Paretova principu. In International Colloquium on the Acquision Process Management (XXIII). Brno: VVŠ PV v Brně, 2005. ISBN: 80-85960-92- 3.
Detail
Jan Chvalina, Ludmila Chvalinová. Modelling of join spaces by n- th order linear ordinary differential operators. In Fourth International Conference APLIMAT 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, Bratislava, 2005. s. 279 ( s.)ISBN: 80-969264-2- X.
Detail
 
2004
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Transposition hypergroups formed by transformation operators on rings of differentiable functions. Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 2004, roč. 2004, č. 15, s. 93-106. ISSN: 1126- 8042.
Detail
CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Řešení jistých funkcionálních rovnic permutacemi množiny všech reálných čísel. In Matematika a didaktika matematiky. Sborník prací PdF MU, sv. 171. Brno: MU Brno, 2004. s. 13 ( s.)
Detail
BINTEROVÁ, H., CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Discrete quadratic dynamical systems and conjugacy of their generating functions. In Third International Conference Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2004. s. 283 ( s.)ISBN: 80-227-1995- 1.
Detail
Eva Chvalinová, Ludmila Chvalinová. Proces určený jednoduchou racionální funkcí jako akce aditivního monoidu celých nezáporných čísel. In Sborník XXII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV ve Vyškově, 2004. s. 77- 79 ( s.)ISBN: 80-7231-116- 6.
Detail
 
2003
CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L., FUCHS, E. Discrete analysis of a certain parametrized family of quadratic functions based on conjugacy of those. In The Mathematics Education into the 21st Century Projekt, Proceedings of the International Conference "The Decidable and Undecidable in Mathematical Education". Brno: Masaryk University Brno, The Hong Kong Institute of Education, 2003. s. 43 ( s.)ISBN: 83-919465-1- 7.
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Join Spaces of Linear Ordinary Differential Operators of the Second Order. In Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2003. Folia Facultatis Sci. Natur. Univ. Masarykianae Brunensis, Mathematica 13. Brno: 2003. s. 77-86. ISBN: 80-210-3149- 2.
Detail
 
2002
CHVALINOVÁ, L.; BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; ROUŠAROVÁ, V. Konstruktivní geometrie. Brno: akademické nakladatelství Cerm, Brno, 2002. s. 0-145. ISBN: 80-214-2205- X.
Detail
 
2001
CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. O množinách řešení jistých funkcionálních rovnic s iteracemi a mocninami. In Matematika a didaktika matematiky. 152. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. s. 45 ( s.)ISBN: 80-210-2423- 2.
Detail
Jan Chvalina and Ludmila Chvalinov8. Multistructures determined by differential rings. 2001, roč. 2000, č. 36, s. 429 ( s.)
Detail
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. Multistructures determined by differential rings. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2001, roč. 36, č. 1, s. 429 ( s.)ISSN: 0044- 8753.
Detail
 
2000
BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Využití multimediální posluchárny při výuce konstruktivní geometrie na FSI VUT v Brně. In XVIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků). Vyškov: 2000. s. 37-38. ISBN: 80-7231-059- 3.
Detail
 
1999
CHVALINOVÁ, L., CHVALINA, J. Generating decompositions of power join hypergroups determined by algebraic spaces with operators. In 1999.
Detail
 
1996
CHVALINA, J.; CHVALINOVÁ, L. State hypergroups of automata. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis, 1996, roč. 4, č. 1, s. 105 ( s.)ISSN: 1211- 4774.
Detail
BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Využití systému Design CAD ve výuce počítačové grafiky. In XIV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené na didaktické problémy modelování a simulace (sborník příspěvků). Vyškov: 1996. s. 51-53.
Detail
BORECKÁ, K.; CHVALINOVÁ, L.; LOVEČKOVÁ, M. Zobrazení rotačních kvadrik pomocí systému Design CAD. In Sborník 24. konference o matematice na VŠTEZ. Brno: 1996. s. 75-76.
Detail
 
1995
BORECKÁ, K.; CHVALINOVÁ, L.; LOVEČKOVÁ, M. Zobrazení šroubových ploch pomocí Design CAD. In Mezinárodní konference Pedagogický software '95 (sborník přednášek a programů). České Budějovice: 1995. s. 65-66. ISBN: 80-85645-19- X.
Detail
BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Využití systémů PC - Objemový modelář a Design CAD při výuce konstruktivní geometrie. In Řízení osvojovacího procesu XIII. (sborník příspěvků z XIII. vědeckého kolokvia). Vyškov: 1995. s. 45-45.
Detail
 
1994
BORECKÁ, K.; CHVALINOVÁ, L.; LOVEČKOVÁ, M. Využití DC - 3 ve výuce konstruktivní geometrie (šroubové plochy). In Sborník 14. semináře odborné skupiny pro deskriptivní geometrii, počítačovou grafiku a technické kreslení. Bílá: 1994. s. 44-47.
Detail
 
1993
BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Možnosti využití PC - Objemového modeláře na středních školách. 1993, roč. 1993, č. 10, s. 6-12.
Detail
CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Betweeness, automata and commutative hypergroups. Interin Grant Report FSI VUT Brno. Brno: VUT Brno, 1993. s. 1 ( s.)
Detail
 
1992
LOVEČKOVÁ, M., BORECKÁ, K., CHVALINOVÁ, L. Demonstrační programy pro výuku konstruktivní geometrie vytvořené pomocí PC- Objemového modeláře. In Společnost pro geometrii a grafiku. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí: 1992. s. 45-49.
Detail
BORECKÁ, K.; LOVEČKOVÁ, M.; CHVALINOVÁ, L. Využití PC - Objemového modeláře pro výuku konstruktivní geometrie. In Zborník 22. celoštátnej konferencie o matematike na VŠTEP. Trnava: 1992. s. 5-7.
Detail
 
1991
CHVALINA, J., BLAŽEK, M., CHVALINOVÁ, L. O jisté množině uspořádání Peanovy algebry. In Matematika a didaktika matematiky. Sborník prací PdF MU. sv. 121. 1991. s. 15 ( s.)
Detail
 
1988
CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Locally finite rooted trees with regular monoids of local automorphismus. In Knižnive vědeckých a odborných spisů VUT v Brně. B- 119. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1988. s. 71 ( s.)
Detail
 
1983
CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L. Transitively acting monoids of local automorphisms of lacally finite trees. In Arch. Math. 19. Brno: 1983. s. 71 ( s.)
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.