RNDr.

Ludmila Chvalinová

CSc.

FSI, ÚM OPGG – odborný asistent

+420 54114 2568
chvalinova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1973,-,Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1981, RNDr., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně
 • 1993, CSc., Pedagogická fakulta UK v Praze

Přehled zaměstnání

 • 1973-1974, středoškolská profesorka, Gymnázium ve Znojmě
 • 1975, asistentka, FS VUT v Brně, externě při MD
 • 1975, učitelka, ZŠ Plovdivská v Brně
 • 1975-1976, asistentka, VAAZ v Brně
 • 1976-1977, středoškolská profesorka, OU Jílová v Brně
 • 1977, středoškolská profesorka, Gymnázium Elgartova v Brně
 • 1979-1980, asistentka, FS VUT v Brně, externě při MD
 • 1980-dosud, odborná asistentka, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • |

Pedagogická činnost

 • Gymnázium ve Znojmě, FS VUT v Brně, VAAZ v Brně, Gymnázium Elgartova v Brně: matematika a deskriptivní geometrie
 • ZŠ Plovdivská v Brně: matematika a fyzika
 • OU Jílová v Brně: matematika a chemie

Vědeckovýzkumná činnost

 • algebraické struktury

Univerzitní aktivity

 • 1994-1997 Vedoucí Odboru počítačová geometrie a grafika
 • 2001-dosud členka Akademického senátu FSI

Projekty

 • 1986-1990, Výzkumný úkol RŠ VII-02/03-96 : Počítačem podporovaná výuka matematiky na vysokých školách technických.
 • 1990-1992, Vědeckéhý grant č.6 FS VUT v Brně : Moderní metody výuky matematiky pro inženýry s využitím počítačové podpory.
 • 1994-1996, Grant FR 360 811 : Učitelství matematiky a technické mechaniky.

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

14

Citace ostatní (bez autocitací)

10