Ing. Mgr.

Miloslav Pašek

CESA – asistent

+420 54114 9584
pasek@cesa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Mgr. Miloslav Pašek

Publikace

 • 2018

  MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; KUMPÁN, P. A case study to analyse swimming techniques in front crawl, backstroke, breaststroke and butterfly stroke using a novice inertial measuring method with accelerometers and gyroscopes. In Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: MUNI Press, 2018. s. 365-373. ISBN: 978-80-210-8917-4.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Changes in speed and efficiency in the front crawl swimming technique at 100m track. Journal of Human Sport and Exercise, 2017, roč. 2016, č. 11, s. 168-175. ISSN: 1988-5202.
  Detail | WWW

 • 2016

  BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M.; LEPKOVÁ, H. Možnosti využití moderních technologií v diagnostice plavecké techniky. In Kondičný tréning v roku 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 404-417. ISBN: 978-80-8141-138-0.
  Detail

 • 2015

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M.; LEPKOVÁ, H.; BÁTOROVÁ, M. Kinematic and dynamic analysis of swimming technique of czech national team in years 2009- 2015. In Proceedings of the 10th International Conference on Kinathropology. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 390-405. ISBN: 978-80-210-8129- 1.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Komparace charakteristik čtyř plaveckých způsobů. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 191-196. ISBN: 978-80-7435-557- 8.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Changes in efficiency and speed of front crawl swimming technique of junior swimmers aged between 14 and 19 years old - a case study. In Proceedings of the 10th International Conference on Kinathropology. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 439-447. ISBN: 978-80-210-8129- 1.
  Detail | WWW

 • 2014

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; PAŠEK, M.; BÁTOROVÁ, M. Komparace výsledků měření a vyhodnocování rychlosti plavání seniorské a juniorské reprezentace ČR v letech 2011 a 2012. In Pohybové aktivity ve vědě a praxi (Konferenční sborník). Karolinum. 2014. s. 255-263. ISBN: 978-80-246-2654- 3.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, J.; KUNDERA, V.; PAŠEK, M. EMG analýza m. trapezius a m. latissimus dorsi u modifikací cviku přítah shora. In Kondičný trénink v roku 2014. 2014. s. 362-369. ISBN: 978-80-8141-077-2.
  Detail

 • 2013

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Kinematic and dynamic analyses of swimming. In Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 14-24. ISBN: 978-80-210-6640- 3.
  Detail

 • 2011

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. Porovnání výsledků měřené techniky plavání juniorské a seniorské reprezentace. In Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. 2011. s. 57-61. ISBN: 978-80-86317-89- 2.
  Detail

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. A brief survey of evaluation of the results measuring the swimming techniques of the junior representation of the Czech republic. In BOOK OF ABSTRACTS. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 29-29. ISBN: 978-80-210-5610- 7.
  Detail

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. Některé poznámky a doporučené opravy techniky plavání. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: UHK, 2011. s. 62-66. ISBN: 978-80-7435-152- 5.
  Detail

 • 2010

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; PAŠEK, M. Dynamická a kinetická analýza techniky plavání reprezentace ČR 2009/ 2010. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: UHK, 2010. s. 84-90. ISBN: 978-80-7435-076- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.