Mgr.

Miloš Klíma

Ph.D.

FEKT, UTEE

klimam@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  FIALA, P.; DREXLER, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; KLÍMA, M.; ZAJÍČKOVÁ, L. A Plasma Chamber: Electromagnetic Modeling and Experiments. In 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 2570-2573. ISBN: 978-1-7281-3403-1.
  Detail | WWW

 • 2017

  DVOŘÁKOVÁ, E.; KOROUS, M.; PIJÁKOVÁ, B.; KLÍMA, M.; DVOŘÁK, M. Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje. MM Průmyslové spektrum, 2017, č. 11, s. 46-47. ISSN: 1212-2572.
  Detail

 • 2013

  DVOŘÁK, M.; SCHWARZER, E.; KLÍMA, M. Studium tvařitelnosti povlakovaných plechů s plazmochemickou předúpravou povrchu. Strojírenská technologie, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 236-243. ISSN: 1211- 4162.
  Detail

 • 2012

  DVOŘÁK, M.; SCHWARZER, E.; KLÍMA, M. New trends in the bending of coated sheet metal. Journal for technology of plasticity, 2012, roč. 37, č. 2, s. 111-119. ISSN: 0354- 3870.
  Detail

  KLÍMA, M.; DVOŘÁK, M.; ALBERTI, M.; SCHWARZER, E.; MUZIKÁŘ, Z.; MINDOŠ, L.; GAŠIČ, M.; MACHOVÁ, D.; KEDROŇOVÁ, E. Plasmochemické úpravy povrchu materiálů. In Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Na Studánkách 782, Jaroměř: Jan Kudláček, 2012. s. 24-28. ISBN: 978-80-87583-02- 9.
  Detail

 • 2008

  SLAVÍČEK, P.; KLÍMA, M.; BRABLEC, A.; AUBRECHT, V. RF Discharge at Atmospheric Pressure - Diagnostics and Applications. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 16, s. s1338 (s1340 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2005

  Krčma, F., Klíma, M. Diagnostic of Plasmachemical Removal of Complex Corrosion Layers from Metallic Surfaces. In Proceedings of ICPIG XXVII. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2005. s. 08- 225 ( s.)ISBN: 90-386-2231- 7.
  Detail

  KRČMA, F., KLÍMA, M., CIHLÁŘ, M. Diagnostic of Plasmachemical Removal of Copper Based Corrosion Layers. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. S, s. S583 (S585 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2002

  RAŠKOVÁ, Z., KRČMA, F., KLÍMA, M., KOUSAL, J. Characterization of Plasmachemical Treatment of Archaeological Artifacts. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 52, č. D, s. D927 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  RAŠKOVÁ, Z., KRČMA, F., KLÍMA, M., KOUSAL, J. Spectroscopy of Low Pressure Discharges Used for Plasmachemical Treatment of Archaeological Artifacts. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. S, s. S101 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2001

  KRČMA, F., RAŠKOVÁ, Z., KLÍMA, M. Monitoring of Plasmachemical Treatment of Archaelogical Artefacts. In Proceedings of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics IV. Eindhoven: 2001. s. 108 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.