prof. RNDr.

Milan Češka

CSc.

FIT, UITS – profesor

+420 54114 1235
ceska@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Milan Češka, CSc.

Výuka

Garantované předměty

SNTSimulační nástroje a techniky
Česky, letní, FIT, UITS
TINeTeoretická informatika (v angličtině)
Anglicky, letní, FIT, UITS
TINTeoretická informatika
Česky, zimní, FIT, UITS
TADTeorie a aplikace Petriho sítí
Česky, letní, FIT, UITS

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021