Ing.

Milada Komosná

Ph.D.

ÚSI, OON – vedoucí

+420 54114 8935
milada.komosna@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Milada Komosná, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  KOMOSNÁ, M.; JANDÁSKOVÁ, T.; HRDLIČKA, T.; MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Valuation of certified office buildings in Czech Republic. In SGEM Conference Proceedings 2019. první. 2019. s. 591-596. ISBN: 978-619-7408-89-8.
  Detail

  KOMOSNÁ, M.; OPÁLKOVÁ, T. PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. s. 335-341. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail | WWW

  KOMOSNÁ, M.; HRDLIČKA, T.; JANDÁSKOVÁ, T. Sustainable buildings in recreation areas. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand…. první. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2019. s. 379-383. ISBN: 978-80-7509-659-3.
  Detail

 • 2018

  KOMOSNÁ, M.; GARDÁŠOVÁ, A. a kol. Využití českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako zdroje informací. Soudní inženýrství, 2018, roč. 29, č. 3, s. 26-32. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  KOMOSNÁ, M.; GARDÁŠOVÁ, A. VYUŽITÍ ČESKÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘIČSKÉHO A KATASTRÁLNÍHO JAKO ZDROJE INFORMACÍ. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brnoz, 2018. s. 374-383. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

 • 2013

  KOMOSNÁ, M. Ocenění rodinných domů pomocí globální polohy v rámci města. Soudní inženýrství, 2013, roč. 24, č. 2, s. 133-138. ISSN: 1211-443X.
  Detail

 • 2009

  HLAVINKOVÁ, V.; KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M.; MIKULÁŠEK, M.; WEIGEL, L. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek Jana Čecha (C1286/2). 2009.
  Detail

  KLIKA, P.; HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; STRÁNSKÝ, J.; KOMOSNÁ, M.; WEIGEL, L. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (C 1286/1). 2009.
  Detail

 • 2008

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; MIKULÁŠEK, M. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem (C 1222). Brno: 2008.
  Detail

  SUPERATOVÁ, A.; KOMOSNÁ, M. Nové pojmy územního plánování v návaznosti na postup při oceňování pozemků. Soudní inženýrství, 2008, roč. 19, č. 5, s. 264-267. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  HLAVINKOVÁ, V.; ŠMAHEL, M.; KOMOSNÁ, M.; WEIGEL, L. Revizní znalecký posudek (C 1243). 2008.
  Detail

 • 2007

  BRADÁČ, A.; SUPERATOVÁ, A.; KOZIELKOVÁ, E.; JÍLEK, J.; HLAVINKOVÁ, V.; PAVLOVÁ, V.; CUPAL, M.; HAMPLOVÁ, L.; KOMOSNÁ, M.; SPOUSTA, M. Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení. Brno: 2007. s. 1-75.
  Detail

  BRADÁČ, A.; HLAVINKOVÁ, V.; KOMOSNÁ, M.; CUPAL, M.; HAMPLOVÁ, L. Studie posouzení vhodnosti navržených alternativ metodik ocenění staveb porovnávací metodou. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2007.
  Detail

  KOMOSNÁ, M. Cenová problematika bydlení. In JUNIORSTAV 2007, 9. odborná konference doktorského studia. Brno: Fakulta Stavební, VUT v Brně, 2007. s. 386-386. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.