Mgr.

Martin Vyšvařil

Ph.D.

FAST, CHE – odborný asistent

+420 54114 7639
vysvaril.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D.

Patenty

  • 2016

    užitný vzor
    VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, Dolní Bukovsko, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Suchá vápenná nebo vápenocementová omítková směs. 29162, užitný vzor. (2016)
    Detail