• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
MgA. Martin Králík

MgA. Martin Králík

Hlavní e-mail xvkralik@ffa.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 135771
 
Odeslat VUT zprávu

Fakulta výtvarných umění

Ateliér sochařství 1 - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma prezenční studium
Typ studia doktorský
Adresa Údolní 244/53, Stránice, 60200, Brno, Česká republika
E-mail xvkralik@ffa.vutbr.cz


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.