• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

Hlavní e-mail horacek.m@fa.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 58400
 
Odeslat VUT zprávu

Konzultační hodiny
čtvrtek, 12:00 - 13:00, E1/E508 (Veveří 530/95, Brno 602 00)
Garantované předměty
ARP Architekt v praxi FA, UN , Česky, zimní
DVU Dějiny výtvarného umění FA, UT , Česky, letní
DV1 Dějiny výtvarného umění I FA, UT , Česky, zimní
DA1 Jazyk architektury FA, UT , Česky, letní
DIA1 Jazyk architektury FA, UT , Česky, letní
DI03 Teorie architektury FA, UT , Česky, letní
D03 Teorie architektury FA, UT , Česky, letní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Vyučované předměty
ARP Architekt v praxi
Přednáška
FA, UN , Česky, zimní
DV1 Dějiny výtvarného umění I
Přednáška
FA, UT , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Studenti doktorského studia
MgA. Emil Adamec
téma dizertační práce: Tradicionalismus v architektuře a sochařství


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.