Ing.

Martin Folprecht

FEKT, UVEE

+420 54114 6748
xfolpr01@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Folprecht

Publikace

 • 2020

  FOLPRECHT, M.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. Battery Powered Multipurpose DC-DC Converter. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2020. s. 147-149. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail | WWW

  FOLPRECHT, M.; PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D. Portable DC Supply Powered from Battery. ECS Transactions, 2020, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  FOLPRECHT, M. POWER CONVERTERS FOR CELL ELECTROPORATION. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. s. 181-186. ISBN: 978-80-214-5868-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  FOLPRECHT, M.; ČERVINKA, D. EDUCATIONAL PURPOSE SWITCH MODE SUPPLIES. In 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE) 9 th Joint Slovakian-Croatian Conference CONFERENCE PROCEEDINGS. Nový Smokovec, Slovakia: Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, 2019. s. 307-312. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail

  FOLPRECHT, M. CURRENT SUPPLIES FOR WATER DISINFECTION. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 659-663. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  ČERVINKA, D.; NOVOTNÁ, V.; FOLPRECHT, M. Vysokonapěťové zdroje pro účely buněčné elektroporace. In XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech. 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

  FOLPRECHT, M.; ČERVINKA, D.; CTIBOR, J. Metody měření impedance při buněčné elektroporaci. In XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech, Sborník. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

 • 2018

  FOLPRECHT, M. LOW POWER HIGH VOLTAGE STEP-DOWN CONVERTER. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 467-471. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

 • 2017

  FOLPRECHT, M. SÍŤOVÉ SPÍNANÉ ZDROJE. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 2017. s. 276-278. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.