Ing.

Lucie Žižková

FA, US – asistent

+420 54114 6765
zizkova@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lucie Žižková

Publikace

 • 2016

  PROCHÁZKOVÁ, M.; BEČKOVSKÁ, T.; VACKOVÁ, L.; TICHOMIROV, V. Diffusion of water vapor through the damaged light weight wooden wall. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 571-578. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÁ, T.; SOBOTKA, J.; PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M. Analysis of the diffusional properties of Peripheral walls of wooden houses during Emw radiation exposure. WOOD RESEARCH, 2016, roč. 61, č. 4, s. 627-635. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

  VACKOVÁ, L.; BEČKOVSKÝ, D. The effect of moisture and relative humidity on oriented strand boards properties. Applied Mechanics and Materials, 2016, č. 824, s. 606-613. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  VACKOVÁ, L. DŮSLEDKY NADMĚRNÉ VLHKOSTI V INTERIÉRECH BUDOV. In Juniorstav 2016. 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

 • 2015

  VACKOVÁ, L.; VÁVRA, P. NALÝZA VLIVU DIFUZNÍHO ODPORU OSB DESEK NA JEJICH VZDUCHOTĚSNOST. In Sborník abstraktů Juniorstav 2015. Brno: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  ŽIŽKA, L.; VACKOVÁ, L. VLIV NAVLHAVOSTI DŘEVA NA RELATIVNÍ VLHKOST V PROSTŘEDÍ. In Sborník abstraktů. Brno: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

 • 2014

  ŽIŽKA, L.; VACKOVÁ, L.; ŠPÁS, L. Shrinkage of Industrial Concrete Floors. In Advanced Materials Research. Switzerland: TRANS TECH PUBLICATION, 2014. s. 317-322. ISSN: 1022-6680.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.