doc. akad. soch.

Ladislav Křenek

ArtD.

FSI, ÚK OPD – vedoucí odboru

+420 54114 3213
krenek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1990,akademický sochař,Katedra průmyslového designu Zlín, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • 2003,artis doctor,Fakulta architektúry STU Bratislava, doktorandské studium v oboru design
 • 2009, docent, Fakulta architektúry STU Bratislava, v oboru design

Přehled zaměstnání

 • 1990–1994,podnikový designér Metra Blansko a.s.,Blansko
 • 1994,odborný asistent, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2009-doposud,docent, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vyučuje předměty:
 • Kresba a modelování V., 0K5, 1 stupeň, 3 ročník
 • Atelier-průmyslový design II, YA2, 1 stupeň, 3 ročník
 • Ateliér-průmyslový design IV, YA4, 2 stupeň, 1 ročník
 • Ateliér-diplomová práce, YAD, 2 stupeň, 2 ročník
 • Ateliér-experimentální design I, YED, 2 stupeň, 1 ročník
 • Ateliér-průmyslový design I, YA1, 1 stupeň, 3 ročník
 • Ateliér-průmyslový design III, YA3, 2 stupeň, 1 ročník
 • Ateliér-experimentální design II, YEX, 2 stupeň, 2 ročník
 • Ateliér-předdiplomový projekt, YPP, 2 stupeň, 2 ročník

Vědeckovýzkumná činnost

 • Navrhování a řešení designérských projektů, zejména v oblasti strojírenství
 • Řešení designérských projektů garantovaných Design centrem ČR
 • Účast na výstavách:
 • Prof. Zdeněk Kovář a jeho žáci - Praha 1987
 • Dobrý design 1992 - výstava oceněných a vybraných prací, Brno 1993
 • Marketing + komunikace, design - Brno 1994
 • Marketing + design + komunikace - 1995
 • Marketing + design + komunikace -1997
 • Dobrý design - 1997 - výstava oceněných a vybraných prací, Praha 1998
 • Dobrý design - 1999 - výstava oceněných a vybraných prací, Praha, Brno 1999
 • AURA DESIGN STUDIO 2000 – Zvonek, Chorý a Křenek, Val. Klobouky
 • Vynikající výrobek 2001 – výstava oceněných prací, Praha 2001
 • Vize a výrobky NTM Praha 2002
 • Design magický,DC ČR Brno 2002
 • Vynikající výrobek 2003 – výstava oceněných prací, Praha 2001
 • Vynikající výrobek 2004 – výstava oceněných a vybraných prací
 • Český design 1990 – 2005, Národní galerie v Praze, 2005

Univerzitní aktivity

 • 1996-doposud,příprava a podíl na realizaci řady výstav odboru PD a Design Centra ČR od roku 1996 (Krásné stroje, Jsem robot...)
 • 1995-doposud,zajištění a organizace různých forem spolupráce Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT s průmyslovými podniky a dalšími subjekty.

Mimouniverzitní aktivity

 • 1992-člen Asociace designérů Moravy
 • od roku 1994, člen odborné hodnotící komise Design Centra ČR při výstavních akcích pořádaných BVV
 • 1994 - doposud, člen volného sdružení výtvarníků AURA

Ocenění vědeckou komunitou

 • Dobrý design 1992 - klešťový měřicí přístroj, Metra Blansko a.s.
 • Dobrý design 1994 - kotel Istroenergo ELB 6 PP s hořákem APH 45, PBS Třebíč
 • Dobrý design 1999 - zářivkové svítidlo, Helios Group s.r.o. Brno
 • Dobrý design 2001 - řada klešťových měřicích přístrojů, Metra Blansko a.s
 • (spolupráce M.Zvonek )
 • Dobrý design 2003 - kolenní kloub, ING corporation, s.r.o. Frýdek-Místek
 • Cena za ekologický design 2005 – drtič odpadů Marathon (společně s M. Zvonkem)
 • Dobrý design 2005 - bioanalyzátor fy BVT Technologies, a.s.Kuřim
 • Vynikající design 2007 - balónový hořák, Balóny Kubíček, s.r.o. Brno

Projekty

 

 • Návrh designu a příprava realizace karoserie závodního tahače pro FRANKIE GROUP s.r.o. 2012
 • Návrh designu řady krbových kamen fy. BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice - Inovační voucher JIC 2010, HS13057002
 • Návrh designu balicího stroje BS2 fy AppecAstro s.r.o. Ořechov u Brna - Program Design DC České republiky, zadavatel - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2005
 • Návrh designu balónového hořáku fy Balóny Kubíček s.r.o. Brno - Program Design DC České republiky, zadavatel - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2005
 • Projekt městského elektrobusu pro ČAS Znojmo,
 • FD – K/111 MPO ČR, 2002