doc. Ing. Mgr.

Karel Brychta

Ph.D.

FP, ÚF – vedoucí ústavu

+420 54114 3703
brychta@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

středa, 11:00 - 13:00, S ohledem na aktuální situaci žádám o nahlášení konzultace e-mailem předem.
středa, 13:00 - 15:00, Konzultace dne 24.06.2020 Přihlášení na konzultaci bude probíhat na níže uvedeném linku (metoda FIFO :-). Postupně vás budu jednotlivě kontaktovat. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y3NmE1M2MtYTQ4Ny00YjY1LTlhMmYtNGEzZDMxNGM5YzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%2254f65e9c-be09-459c-abf5-c8ebcfe56aaf%22%7d
středa, 13:00 - 15:00, Konzultace dne 17.06.2020 Přihlášení na konzultaci bude probíhat na níže uvedeném linku (metoda FIFO :-). Postupně vás budu jednotlivě kontaktovat. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y3NmE1M2MtYTQ4Ny00YjY1LTlhMmYtNGEzZDMxNGM5YzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%2254f65e9c-be09-459c-abf5-c8ebcfe56aaf%22%7d
středa, 15:00 - 17:00, Konzultace dne 10.06.2020 Přihlášení na konzultaci bude probíhat na níže uvedeném linku (metoda FIFO :-). Postupně vás budu jednotlivě kontaktovat. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y3NmE1M2MtYTQ4Ny00YjY1LTlhMmYtNGEzZDMxNGM5YzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%2254f65e9c-be09-459c-abf5-c8ebcfe56aaf%22%7d
čtvrtek, 10:00 - 12:00, Konzutace dne 28. 05. 2020 (10:00 - 12:00 hod.). Konzultace proběhne přes MS TEAMS. Pokud budete chtít nahlédnout do svého testu, pak je zapotřebí, aby Vaše účast proběhla za užití počítače s web kamerou (nutno si připravit i ISIC). https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a65b76c9056804d6bb2b44c32847a954b%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=de4b73e2-36a4-4476-bb7a-05fdaf350511&tenantId=c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542
čtvrtek, 10:00 - 12:00, Konzultace 04.06. Přihlášení na konzultaci bude probíhat na níže uvedeném linku (metoda FIFO :-). Postupně vás budu jednotlivě kontaktovat. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y3NmE1M2MtYTQ4Ny00YjY1LTlhMmYtNGEzZDMxNGM5YzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%2254f65e9c-be09-459c-abf5-c8ebcfe56aaf%22%7d
čtvrtek, 15:30 - 17:30, Konzutace dne 16.07.2020 (čt 15:30 - 17:30 hod.) Konzultace proběhne přes MS TEAMS. Pokud budete chtít nahlédnout do svého testu, pak je zapotřebí, aby Vaše účast proběhla za užití počítače s web kamerou (nutno si připravit i ISIC). https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a65b76c9056804d6bb2b44c32847a954b%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=de4b73e2-36a4-4476-bb7a-05fdaf350511&tenantId=c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542

Garantované programy

BAK-UADÚčetnictví a daně
prezenční studium, Česky, Bc., 3 roky, FP,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Garantované předměty

BATEAccounting and Taxes
Anglicky, zimní, FP, ÚF
KdasPDaňová soustava
Česky, letní, FP, ÚF
HDS-KDaňová soustava
Česky, letní, FSI, ÚST
HDSDaňová soustava
Česky, letní, FSI, ÚST
KdasKDaňová soustava
Česky, letní, FP, ÚF
UdrsoKDaňové řízení a soudní ochrana
Česky, zimní, FP, ÚF
UdrsoPDaňové řízení a soudní ochrana
Česky, zimní, FP, ÚF
UdsPDiplomní seminář
Česky, letní, FP, ÚF
UdsKDiplomní seminář
Česky, letní, FP, ÚF
FdphPDPH v zemích EU
Česky, letní, FP, ÚF
FdphKDPH v zemích EU
Česky, letní, FP, ÚF
FitiKInternational Taxation of Incomes
Anglicky, letní, FP, ÚF
OitiPInternational Taxation of Incomes
Anglicky, letní, FP, ÚF
FitiPInternational Taxation of Incomes
Anglicky, letní, FP, ÚF
FmdsKMezinárodní daňové systémy
Česky, zimní, FP, ÚF
FmdsPMezinárodní daňové systémy
Česky, zimní, FP, ÚF
UmzpPMezinárodní zdanění příjmů
Česky, letní, FP, ÚF
UmzpKMezinárodní zdanění příjmů
Česky, letní, FP, ÚF
UpdsPPředdiplomní seminář
Česky, zimní, FP, ÚF
UpdsKPředdiplomní seminář
Česky, zimní, FP, ÚF
UzfoKZdanění fyzických osob
Česky, zimní, FP, ÚF
UzfoPZdanění fyzických osob
Česky, zimní, FP, ÚF

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Vyučované předměty

BATEAccounting and Taxes
Přednáška, Cvičení, Anglicky, zimní, FP, ÚF
UdrsoPDaňové řízení a soudní ochrana
Přednáška, Česky, zimní, FP, ÚF
FmdsPMezinárodní daňové systémy
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FP, ÚF

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021