Ing.

Jiří Vondrák

Ph.D.

FAST, GED – odborný asistent

+420 54114 7206
vondrak.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Projekty

 • 2011

  Inovace technických prostředků pro výuku Geodézie, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vývoj a aplikace automatizovaných měřících systémů v geodézii, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  Inovace předmětů s praktickou výukou geodetických technologií, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  Inovace pracoviště pro laboratorní a terénní výuku geodézie, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 12.12.2006
  Detail

 • 2003

  Inovace výuky Mapování a Katastru nemovitostí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail