prof. Ing.

Jan Šulc

CSc.

FAST, VST – vedoucí ústavu

+420 54114 7289
sulc.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 15:00 - 17:00, B/B135 (Veveří 331/95, Brno 602 00)

Garantované předměty

BR53 Malé vodní elektrárny
Česky, letní, FAST, VST-VST
CR053Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb
Česky, zimní, FAST, VST-VST
5R3Ekologické energetické zdroje
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářství
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR52Fyzikální modelování ve vodním hospodářství
Česky, zimní, FAST, VST-VST
BR004Hydraulika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
SR01Hydraulika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
BR04Hydraulika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR71Hydromechanika
Česky, letní, FAST, VST-VST
DR54Hydromechanika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR63Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin
Česky, letní, FAST, VST-VST
5R0Malé vodní elektrárny
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR62Měření provozních veličin ve VH
Česky, zimní, FAST, VST-VST
CR002Provádění vodních staveb
Česky, zimní, FAST, VST-VST
CR052Splaveniny ve vodních tocích
Česky, letní, FAST, VST-VST
BR006Úpravy toků a jezy
Česky, letní, FAST, VST-VST
BR053Využití vodní energie
Česky, letní, FAST, VST-VST
1R1Využití vodní energie,VCP
Česky, letní, FAST, VST-VST
5R1Využívání ekologických energetických zdrojů
Česky, zimní, FAST, VST-VST
AR051Začleňování staveb do krajiny
Česky, zimní, FAST, VST-VST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Absolventi doktorského studia

Ing. Michal Žoužela, Ph.D. (2004)
téma dizertační práce: Posouzení metod pro měření a vyhodnocení rychlostních polí reálných prizmatických tratí při definovaných proudových poměrech s volnou hladinou

Ing. Robert Šafář, Ph.D. (2012)
téma dizertační práce: Využití modelování proudění pro úpravy bezpečnostních přelivů přehrad

Ing. Daniel Picka, Ph.D. (2014)
téma dizertační práce: Modelování proudění pro stanovení zatěžovacích charakteristik vodohospodářských hradicích konstrukcí

Ing. Petr Lichtneger, Ph.D. (2006)
téma dizertační práce: Použití laserové dopplerovské anemometrie pro analýzu struktury proudění v hydraulických prvcích


Studenti doktorského studia

Ing. Adam Nehudek