Bc. Ing.

Jan Fišer

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

+420 54114 3242
fiser@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011, Ph.D, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: Technika prostředí
 • 2001, Bc., Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, obor: Elektrotechnické součástky a systémy

Přehled zaměstnání

 • 2015 - doposud, odborný asistent, Odbor termomechaniky a techniky postředí,  Energetický ústav, FSI VUT v Brně
 • 2012 - 2015, vědecko-výzkumný pracovník, Odbor termomechaniky a techniky postředí,  Energetický ústav, FSI VUT v Brně
 • 2011 - 2012, technický pracovník, Odbor termomechaniky a techniky postředí,  Energetický ústav, FSI VUT v Brně
 • 2005 - 2011,technický pracovník, Centrum leteckého a kosmického výzkumu,Letecký ústav FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Termomechanika (6TT) - cvičení
 • Experimentální metody (IEM) - cvičení
 • Větrání a klimatizace I (IVK) - přednášky a cvičení
 • Větrání a klimatizace II (IV2) - přednášky a cvičení
 • Tepelný management vozidel (QTE) - přednášky a cvičení

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace CFD a 1D simulačních nástrojů při predikci tepelného komfortu a kvality vnitřního prostředí
 • Měření a vyhodnocení stavu vnitřního prostředí pomocí tepelných manekýnů
 • Optimalizace mikroklimatu v kabinách dopravních letadel a automobilů
 • Snižování energetické náročnosti klimatizace a větrání v kabinách dopravních prostředků
 • Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
 • Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011)

Podrobněji viz web Laboratoře tepelného komfortu - http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/laboratore/laborator-tepelneho-komfortu

Akademické stáže v zahraničí

 • 18.08.2013 - 10.11.2013

  Wolfsburg - DE
  Výzkumná stáž ve vývojovém centru firmy Volkswagen A.G.- Konzernforschung. Zaměření stáže - měření tepelného komfortu v prostředí kabiny s asymetrickými a dynamickými podmínkami vnitřního prostředí.
  úvazek 1

Doplňující informace:

 • Měření tepelného komfortu pomocí manekýna Newtona a systému Dressman
 • Měření tepelného komfortu pomocí dobrovolníků
 • Plánování a provádění experimnetů v klimakomoře

Spolupráce s průmyslem

 • Spolupráce s firmou Volkswagen, Škoda a MAN – projekty jsou zaměřeny na optimalizaci energetické náročnosti klimatizace a větrání kabin automobilů.
 • Spolupráce s firmou Holík international - testování ochranných protředků pro extrémní podmínky
 • Spolupráce s SUJCHBO - projekty jsou zaměřeny na speciální ochranné prostředky a jejich vliv na lidskou termofyziologie a tepelný komfort
 • Spolupráce s Honeywell - projekty jsou zaměřeny na speciální ochranné prostředky a jejich vliv na lidskou termofyziologie a tepelný komfort
 • Sattelo - spolupráce na vývoji a měření zařízení pro klimatizaci kabin dopravních postředků

Projekty

 • 2018 - 2021 - VH20182021036  - Optimalizace matematického modelu tepelné zátěže člověka při práci v OOP
 • 2012 - 2017 - TAČR TE01020020 - Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
 • 2014 - 2017 - TAČR TA04031094 - Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče
 • 2010 - 2012 - EU 7FP 234340 iSPACE - Innovative Systems for Personalised Cabin Environment
 • 2011 - 2013 - FSI-S-11-6 - Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje
 • 2005 - 2011 - MŠMT 1M0021630503: Centrum leteckého a kosmického výzkumu, spoluřešitel výzkumného úkolu A6 - Predikce vnitřního prostředí v kabinách letadel
 • 2008 - 2009 GAČR 103/07/0907 Využití solárních komínů a materiálů se změnou skupenství pro pasivní chlazení budov
 • 2007 FRVŠ G1 172/2006 Laserové měřicí metody pro studium charakteristik trysek

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

33

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

17

Citace ostatní (bez autocitací)

4