Ing.

Jakub Nosek

FAST, GED – asistent

nosek.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Nosek

Publikace

 • 2021

  NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. Vliv prekalibrace kamery DJI FC300S na přesnost fotogrammetrických výsledků. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Juniorstav 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 707-712. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

  NOSEK, J.; RICHTEROVÁ, Z.; MACHOTKA, R. Accuracy evaluation of Precise Point Positioning. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Juniorstav 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 719-723. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

  NOSEK, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A MOBILNÍ FOTOGRAMMETRIE. Praha: ČVUT FSv, Katedra geomatiky, 2021. ISBN: 978-80-01-06784-0.
  Detail

  KUBÍČKOVÁ, M.; NOSEK, J.; VONDRÁK, J. VYUŽITÍ RPAS A SFM FOTOGRAMMETRIE V ZASTAVĚNÝCH OBLASTECH. 23. ODBORNÁ KONFERENCE JUNIORSTAV 2021. Brno: VUT Brno, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

 • 2020

  STRÁNSKÁ, P.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; NOSEK, J.; OTRUSINOVÁ, J. Vytvoření kalibračního pole pro testování mobilních mapovacích systémů. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 801-805. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  HOFFMANNOVÁ, L.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P.; NOSEK, J.; OTRUSINOVÁ, J. Analýza přesnosti bodového mračna z mobilního laserového skenování. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 796-800. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  NOSEK, J.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODA, P.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. Ověření přesnosti metody GNSS-PPP. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 783-789. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  OTRUSINOVÁ, J.; HOFFMANNOVÁ, L.; NOSEK, J.; STRÁNSKÁ, P.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. Analýza určení trajektorie mobilního mapovacího systému. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020. 2020. s. 806-811. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  KALVODA, P.; NOSEK, J.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T. ACCURACY EVALUATION OF RIEGL VMX-450 MOBILE MAPPING SYSTEM. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: STEF92, 2020. s. 165-174. ISBN: 978-619-7603-07-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail | WWW

  KALVODA, P.; NOSEK, J.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; KALVODOVA, P. Accuracy Evaluation and Comparison of Mobile Laser Scanning and Mobile Photogrammetry Data. In IOP Conference series. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol (UK): IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-10. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOSEK, J.; KURUC, M.; KALVODA, P.; VOLAŘÍK, T.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; STRÁNSKÁ, P. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VYBRANÝCH SLUŽEB PPP V REÁLNÉM ČASE. Družicové metody v geodézii a katastru. 2020. s. 45-50. ISBN: 978-80-86433-74-5.
  Detail

 • 2019

  NOSEK, J. Analýza geometrie sítě transformované globálním klíčem verze 1710. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2019, roč. 65, č. 9, s. 209-215. ISSN: 1805-7446.
  Detail | WWW

  NOSEK, J.; HOFFMANNOVÁ, L.; OTRUSINOVÁ, J.; KALVODA, P.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; STRÁNSKÁ, P. Testování přesnosti mobilního laserového skenování. Sborník SVK (workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování, Telč 2019). Praha: ČVUT FSv, Katedra geotechniky, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-01-06645-4.
  Detail

 • 2018

  NOSEK, J. Analýza geometrie sítě transformované globálním klíčem verze 1710. Sborník anotací a program: XXIV. Česko-Slovensko-Polské geodetické dny. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, z. s., 2018. s. 25 ( s.)ISBN: 978-80-02-02793-5.
  Detail

  NOSEK, J.; VOLAŘÍK, T. Permanentní GNSS stanice centra AdMaS: Určení souřadnic stanice. Brno: 2018.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.