Ing.

Jakub Götthans

FEKT, UREL – vědecký pracovník

jgotthans@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Götthans

Tvůrčí aktivity

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.