Ing.

Helena Polsterová

CSc.

FEKT, UETE – odborný asistent

+420 54114 6115
polstera@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Helena Polsterová, CSc.

Publikace

 • 2015

  HUDEC, J.; NEDĚLA, V.; POLSTEROVÁ, H. Zkoumání vlivu různého procentního plnění nanočásticemi na elektrické vlastnosti epoxidové pryskyřice. Jemná mechanika a optika, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 268-271. ISSN: 0447- 6441.
  Detail | WWW

  POLSTEROVÁ, H. Spolehlivost a kvalita. 2015. s. 1-100.
  Detail

 • 2014

  HUDEC, J.; NEDĚLA, V.; POLSTEROVÁ, H. The study of the different percentage performance of nanoparticles on the properties of epoxy resin. Abstract book. 18th International Microscopy Congress, 2014. ISBN: 978-80-260-6720- 7.
  Detail

  HUDEC, J.; NEDĚLA, V.; POLSTEROVÁ, H. The different percentage performance of nanoparticles and their effect on the properties of epoxy resin. In Workshop of Interesting Topics of SEM and ESEM. 1. Brno: Tribun EU s. r. o., 2014. s. 47-48. ISBN: 978-80-87441-12- 1.
  Detail

 • 2013

  HUDEC, J.; POLSTEROVÁ, H.; NEDĚLA, V. Zkoumání vlivu různého procentního plnění nanočásticemi na vlastnosti epoxidové pryskyřice. In Elektrotechnika a informatika 2013. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2013. s. 45-48. ISBN: 978-80-261-0233- 5.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Temperature Dependence of the Electrical Properties of Nanocomposites. In 14th ABAF Brno 2013. Brno: 2013. s. 120-123. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

 • 2011

  POLSTEROVÁ, H. Teplotní změny elektrických vlastností nanokompozitu na bázi epoxidové pryskyřice. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2011, roč. 4, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

 • 2007

  ROZSÍVALOVÁ, Z.; POLSTEROVÁ, H.; JANDOVÁ, K. Zařazení oboru "Elektrotechnická výroba a mangement" v navazujícím magisterském studijním programu. In Pedagogická konference FEKT VUT v Brně. Brno: 2007.
  Detail

  ROZSÍVALOVÁ, Z.; POLSTEROVÁ, H.; JANDOVÁ, K. Obor "Elektrotechnická výroba a management" v navazujícím magisterském studijním programu. In Zborník medzinárodnej konferencie Elektrotechnológia ´ 07. Košice: ETC Grafo, 2007. s. 87-88. ISBN: 978-80-8073-834- 1.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Základy spolehlivosti elektrotechnických výrob. ETE0709. Brno: 2007. s. 1-125.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H.; HAVLÍČEK, S. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 60426. Elektroizolační materiály - Stanovení elektrolytické koroze způsobené elektroizolačními materiály- Metody zkoušek. In 2007.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Dielektrické vlastnosti licích pryskyřic plněných slídou. Časopis EE, 2007, roč. 13, č. 10, s. 62-63. ISSN: 298- 304.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H.; HAVLÍČEK, S. Vliv slídového plniva na dielektrické vlastnosti elektroizolačních materiálů. In Diagnostika 07. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2007. s. 295-298. ISBN: 978-80-7043-557- 1.
  Detail

 • 2006

  JIRÁK, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; MAKOVIČKA, J.; POLSTEROVÁ, H. Materials based in LiCoO2 doped by alkali metals for positive electrodes of secondary lithium batteries. In Advanced Batteries and Accumulators - 7th ABA. Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. s. 45-46. ISBN: 80-214-3181- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., FRK, M. Dielektrické vlastnosti elektroizolačních laků v průběhu stárnutí. In Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Častá- Píla: STU Bratislava, 2006. s. 156 ( s.)ISBN: 80-227-2470- X.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., FRK, M. Diagnostika materiálů a systémů v laboratořích ústavu elektrotechnologie. In Elektrotechnologie ' 06. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2006. s. 147 ( s.)ISBN: 80-7043-476- 7.
  Detail

  HAVLÍČEK, S. Stabilizace podmínek měření při sledování dielektrických veličin elektroizolantů v teplotní závislosti. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2006, roč. 12, č. mimořádné, s. 78 ( s.)ISSN: 1335- 2547.
  Detail

  KOKTAVÝ, P.; ŠIKULA, J.; KOKTAVÝ, B.; GRMELA, L.; LIEDERMANN, K.; POLSTEROVÁ, H. Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty, GAČR 102/03/0621, závěrečná zpráva. Brno: Grantová agentura ČR, 2006. s. 1-84.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 60684-3-214. Ohebné izolační trubičky- Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček- List 214: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky bez zpomaleného hoření. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60216-4-1 Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti Část 4-1:Pece na stárnutí- Jednokomorové pece. Praha: CNI, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek - Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-2 Změna A2. Ohebné izolační trubičky- Část 2: Zkušební metody. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 62329-1.Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 60216-3 ed.2. Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti. Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé odolnosti. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření: ČSN EN 60684-3-233. Ohebné izolační trubičky-Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček-List233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60216-2 Elektroizolační materiály – Vlastnosti tepelné odolnosti Část 6: Určení vlastností tepelné odolnosti – Volby kritérií zkoušek. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2005

  POLSTEROVÁ, H. Vliv vlhkosti na dielektrické vlastnosti izolačních materiálů. In Diagnostika 05. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2005. s. 385 ( s.)ISBN: 80-7043-368- X.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Vliv vlhkosti na dielektrické vlastnosti elektroizolačních materiálů. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2005, roč. 11, č. 10, s. 138 ( s.)ISSN: 1335- 2547.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60505: Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61857-21 Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení- část 21 : Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61858 Elekrické izolační systémy – Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60085 Elektrická izolace- Tepelná klasifikace. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN CLC/TS 60034-18-34 Točivé elektrické stroje Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů – Zkušební postupy pro vinutí s tvarovanými cívkami – Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů. Praha: 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2004

  JIRÁK, J., POLSTEROVÁ, H., ROZSÍVALOVÁ, Z. Zkušenosti ústavu elektrotechnologie se zaváděním bakalářského studijního programu v podmínkách FEKT VUT v Brně. In Sborník Pedagogické konference FEKT VUT v Brně. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Dielektrické vlastnosti materiálu Thermikanit. In DISEE 2004 Dielectric and Insulating systems in electrical Engineering. Častá- Píla: FEI STU Bratislava, 2004. s. 158 ( s.)ISBN: 80-227-2110- 7.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Vlhkostní závislosti dielektrických vlastností materiálu Thermikanit. In Elektrotechnika a informatika. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. Bratislava, SR: FEI STU Bratislava, 2004. s. 77 ( s.)ISSN: 1335- 2547.
  Detail

  JIRÁK, J., ROZSÍVALOVÁ, Z., LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H., BAČA, P. Zkušenosti ústavu elektrotechnologie se zaváděním bakalářského studijního programu v podmínkách FEKT VUT v Brně. In Zborník medzinárodného seminára "Rozvoj a význam elektrotechnológie po vstupe do EU". Bratislava – Nemecká: 2004. s. 32 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., ROZSÍVALOVÁ, Z. Řízení jakosti. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 62068-1 Elektroizolační systémy-Elektrická namáhání vyvolaná opakovanými impulzy. Část 1: Všeobecná metoda hodnocení elektrické odolnosti. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-3 Ohebné izolační trubičky- Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček-List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky, zpomalené hoření, nebezpečí požáru. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 602 16-6 Elektroizolační materiály-Vlastnosti tepelné odolnosti. Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61340-4-1 Elektrostatika-Část4-1:Standardní zkušební metody pro specifické aplikace- Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61006 Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-3-271 Ohebné izolační trubičky- Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček- List 271: Teplem smrštitelné elastomerové trubičky, zpomalené hoření, odolné tekutinám. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H., FRK, M. Relaxation and resistance in high- temperature insulation in frequency and temperature domain. In Diagnostika ' 03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 230 ( s.)ISBN: 80-7082-952- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Teplotní stárnutí slídových izolantů. In Zborník ku konferencii " Elektrotechnika a informatika 2003". Trenčín. Trenčín: STU, Bratislava, 2003. s. 34 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Spolehlivost v elektrotechnice. Brno: FEKT VUT, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření: ČSN EN 60684-2 Ohebné izolační trubičky - část 2: Zkušební metody. Praha: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-1 Ohebné izolační trubičky –Část 1: Definice a všeobecné požadavky. Praha: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60544-5 Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61857-23 Elektrické izolační systémy- Postupy pro tepelné hodnocení. Část 23: Zvláštní požadavky na model s vysokými drážkami pro všeobecné účely- Elektrický izolační systém vinutí z vodičů kruhového průřezu. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60216-5 Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60454-3 Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření: ČSN EN 60112 Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61857-22 Elektrické izolační systémy -Postupy pro tepelné hodnocení Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky- Elektrický izolační systém vinutí z vodičů kruhového průřezu. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 61340-2-1 Elektrostatika. Část 2-1: Metody měření- Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek- Konečné vyjádření:ČSN EN 60684-3-229 Ohebné izolační trubičky - část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2002

  POLSTEROVÁ, H. Využití elektronové rastrovací mikroskopie v diagnostice izolací. In Conference Electrical and Power Engeneering. Časopis EE. Trenčín, SR: 2002. s. 48 ( s.)ISSN: 298- 304.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Sledování stárnutí izolantů pomocí ESEM. In DISEE - Dielectrical Insulating Systems and Electrical Engineering. Častá- Píla: 2002. s. 123 ( s.)ISBN: 80-227-1758- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., IRÁNEK, T. Teplotní stárnutí izolantů. In DISEE 02 - Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Častá- Píla: 2002. s. 119 ( s.)ISBN: 80-227-1758- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 60684-3-420 Ohebné elektroizolační trubičky - Trubičky z polyethylentereftalátové tkaniny s akrylovým povlakem - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 60216-3 Elektroizolační materiály- Vlastnosti tepelné odolnosti, část 3:Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 60216-3 Elektroizolační materiály- Vlastnosti tepelné odolnosti, Část 3:Předpisy pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek:ČSN EN 61340-4-3 Elektrostatika- Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv. Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 62114 Elektrické izolační systémy - Tepelná klasifikace - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 60684-3-400 Specifikace jednotlivých typů trubiček - Trubičky ze skleněné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek:ČSN EN 60674-2Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Zkušební metody. Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek:ČSN EN 60216-1 Elektroizolační materiály - Vlastnost tepelné odolnosti. Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušek. Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek:ČSN EN 60216-1 Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody. Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky. Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 60684-3-211: Smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky - Konečné vyjádření. 2002.
  Detail

 • 2001

  POLSTEROVÁ, H., IRÁNEK, T. Teplotní a vlhkostní závislost izolačních materiálů. In Diagnostika 01. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 226 ( s.)ISBN: 80-7082-742- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Monitoring of Relanex ageing by scanning electron microscope. In Diagnostika 01. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 279 ( s.)ISBN: 80-7082-742- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., IRÁNEK, T. Teplotní a vlhkostní závislost izolačních materiálů. In Diagnostika 01. Plzeň: 2001. s. 226 ( s.)ISBN: 80-7082-742- 4.
  Detail

  SEDLAŘÍKOVÁ, M., POLSTEROVÁ, H., VONDRÁK, J. The influence of Decomposition Producs of Sulphur Hexafluoride on Insulation Properties of Composite Materials. In Diagnostika 01. Plzeň: Západočeská universita, 2001. s. 287 ( s.)ISBN: 80-7082-742- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek: ČSN EN 60454-3-1/A1 Samolepící pásky pro elektrotechnické účely- Konečné vyjádření. 2001.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 61340-5-2: 2001 Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy. 2001.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 60216-4-2 Elektroizolační materiály- Přesné pece pro použití do 300 C - Konečné vyjádření. 2001.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek:ČSN EN 60243-2 Elektrická pevnost izolačních materiálů- Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím. 2001.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN IEC 1340-4-1 Elektrostatika- Standardní zkušební metody pro specifické aplikace. Elektrostatické chování podlahových krytin a instalovaných podlah. 2001.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN IEC 216-3-1 Pokyny pro stanovení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů- Výpočet používající střední hodnoty normálně. 2001.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek: ČSN EN 60034-18-22 Točivé elektrické stroje- Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí-Konečné vyjádření (2001). 2001.
  Detail

 • 2000

  POLSTEROVÁ, H. Influence of the Humidity on Dielectric Properties of Relanex. In Sborník 13. mezinárodní konference „Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering“. Častá - Píla: STU Bratislava, 2000. s. 167 ( s.)ISBN: 80-227-1405- 4.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Dielektrické vlastnosti izolantů při změně vlhkosti. In Časopis EE. 2000. s. 57 ( s.)ISSN: 298- 304.
  Detail

  VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. The influence of SF6 and its decomposition Products on Resistivity of Polymers. In DISEE. Častá Píla: 2000. s. 83 ( s.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., POLSTER, P. Polster P., Polsterová H.: Využití informační entropie pro určení smíšeného lesa. J. of Forest Science, 2000, roč. 46, č. 6, s. 298 ( s.)ISSN: 1212- 4834.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek - Konečné vyjádření k normě ČSN EN 60216-4-3 Pokyn pro stanovení tepelné odolnosti elektroizolačních materiálů – Část 4-3: Pece pro stárnutí materiálu- Vícekomorové pece. 2000.
  Detail

  HAVLÍČEK, S., POLSTEROVÁ, H. Odborný posudek - Konečné vyjádření k normě ČSN EN 61858 Elektrické izolační systémy – Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. 2000.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Odborný posudek - Konečné vyjádření k normě ČSN EN 61340-2-3:2000 Elektrostatika – Část 2-3: Metody zkoušení pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů používaných pro zabránění akumulace elektrostatického náboje. 2000.
  Detail

 • 1999

  POLSTEROVÁ, H. Parameters of the Charge Current Model Function and Humidity Changes. In Sborník mezinárodní konference „ DIAGNOSTIKA 99 “. Plzeň: 1999. s. 65 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Identification of the conductivity current of insulation by humidity changes. In . Sborník 9.mezinárodní vědecké konference „ Technika vysokých napätí “. Košice: 1999. s. 108 ( s.)
  Detail

 • 1998

  LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H. Identification of the conductivity current by short- term measurement. In DISEE' 98. Častá - Píla: 1998. s. 170 ( s.)ISBN: 80-227-1017- 2.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Metody odhadu vodivostního proudu. Časopis EE, 1998, roč. 5, č. miméřádné, ISSN: 298- 304.
  Detail

  POLSTEROVÁ, H. Monitoring of ageing of insulating system Vetronit. In Sborník mezinárodní konference „ DISEE 98“. 1998.
  Detail

 • 1995

  LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H. Dielectric relaxation in Relanex insulation during ageing. In Electrical Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics. Leicester: IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society, 1995. s. 124 ( s.)
  Detail

  LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H. Výzkum dielektrického relaxačního spektra Relanexu v průběhu jeho degradace. In Diagnostika´ 95. Plzeň: ZČU Plzeň, 1995. s. 242 ( s.)
  Detail

 • 1993

  POLSTEROVÁ, H., LIEDERMANN, K. Vliv doby snímání absorpční charakteristiky na odhad vodivostního proudu dielektrika. Sborník mezinárodní konference Diagnostika 93. Plzeň: FEL ZČU Plzeň, 1993. s. 82 ( s.)
  Detail

  POLSTEROVÁ, H., LIEDERMANN, K. Vliv napětí na parametry matematické náhrady absorpčních charakteristik. In Sborník Power Enginneering and High Voltage Techniques. Košice: FEI Košice, 1993. s. 88 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.