Ing.

František Vlašic

Ph.D.

FSI, ÚK OTD – ost.pedag.prac.

+420 54114 3240
vlasic@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Vlašic, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2007, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování

Přehled zaměstnání

 • 1/2018 - dosud       VUT v Brně, FSI - akademický pracovník vědy a výzkumu
 • 5/2012 - 12/2017   VUT v Brně, FSI - vědecký a výzkumný pracovník
 • 9/2011 - dosud       ZD Rpety - stř. DAKEL - R&D Engineer, AE Measurements
 • 10/2011 - 4/2012   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07 - technicko-hospodářský pracovník
 • 10/2009 - 6/2011   IVEP a. s. - externí pracovník, konstruktér
 • 1/2008 - 12/2011   VUT v Brně, FSI - pracovník Ekocentra aplikovaného výzkumu neželezných kovů
 • 8/2007 - 11/2007   IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. - příprava a plánování výroby, konstruktér
 • 6/2005 - 8/2005     J+P BASE s.r.o.  - pomocný pracovník, asistent

Pedagogická činnost

 • Předměty vyučované pro 1. a 2. ročník bakalářského studia:
 • Cvičení: CAD (3CD)
 • Cvičení: Konstruování a CAD (CKC)

Projekty

 • 2018 - 2020: TH03010422 (TAČR), Mobilní aparatura pro detekci vad pneumatických systémů
 • 2017 - 2020: TH02010306 (TAČR), Výzkum a vývoj konstrukce a technologie nové generace axiálních soudečkových ložisek
 • 2016 - 2019: FV10645 (TRIO MPO), Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů
 • 2015 - 2017: GA15-23274S (GAČR), Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékaní
 • 2014 - 2017: TA04011374 (TAČR), Nový systém bezdemontážní diagnostiky pneumatických a hydraulických komponent
 • 2012 - 2014: FR-TI4/602 (MPO), Diagnostický komplex pro detekci úniků tlakových médií a materiálových vad tlakových komponent jaderných a tepelných elektráren
 • 2009 - 2013: FR-TI1/371 (MPO), Integrovaný systém průběžného monitorování vybraných strojních uzlů a technologických procesů
 • 1/2011 - 12/2011: FRVŠ (G1), Detekce počátku šíření únavových trhlin pomocí metody akustické emise a změny frekvence zatěžování
 • 1/2009 - 12/2009: Fond vědy FSI, Systém upínání snímačů akustické emise během únavových zkoušek neželezných slitin
 • 1/2009 - 12/2009: FRVŠ (G1), Online sledování kontaktního poškozování