Mgr. Ing.

Eva Ellederová

FEKT, UJAZ – odborný asistent

+420 54114 6050
ellederova@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Ing. Eva Ellederová

Publikace

 • 2020

  ELLEDEROVÁ, E. Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice. Pedagogika, 2020, roč. 70, č. 1, s. 69-96. ISSN: 0031-3815.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ELLEDEROVÁ, E. English for Information Technology. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. ISBN: 978-80-214-5836-9.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Design a hodnocení učebnic pro výuku ESP. In Výzkum v didaktice cizích jazyků II. Janíková, V.; Hanušová, S. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 189-221. ISBN: 978-80-210-9546-5.
  Detail | WWW

 • 2019

  ELLEDEROVÁ, E. An ESP Coursebook Evaluation: Teachers' and Students' Viewpoints. In Research in Foreign Language Pedagogy. Janíková, V.; Hanušová, S. Brno: Masarykova Univerzita, 2019. s. 149-165. ISBN: 978-80-210-9217-4.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Evaluation of an ESP Coursebook Quality: Design-Based Research. In 12th Innovation in Language Learning International Conference Proceedings. Conference proceedings. Innovation in Language Learning. 12th Edition. 12. Bologna: Filodiritto Editore, 2019. s. 278-284. ISBN: 978-88-85813-80-9. ISSN: 2384-9509.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Design-Based Research of an ESP Coursebook: Evaluation of the Coursebook Pilot Version. Folio - Journal of the Materials Development Association, 2019, roč. 19, č. 1, s. 32-39. ISSN: 1357-406X.
  Detail | WWW

 • 2018

  ELLEDEROVÁ, E. Design-based Research of a Coursebook for ESP: The Concept and Research Methodology. In Research in Foreign Language Teaching and Learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. Janíková, V.; Hanušová, S. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 69-81. ISBN: 978-80-210-8869-6.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Project of Design-Based Research of an ESP Coursebook. In Teaching English for Specific Purposes at Universities. Brno: VUT, 2018. s. 38-52. ISBN: 978-80-214-5741-6.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Design-Based Research of an ESP Coursebook: Results of a Questionnaire Survey. GRANT Journal, 2018, roč. 7, č. 1, s. 27-31. ISSN: 1805-0638.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. English for Information Technology. Brno: 2018. s. 1-197.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. English for Specific Purposes Materials Development: Design-Based Research Methodology. Folio - Journal of the Materials Development Association, 2018, roč. 18, č. 2, s. 8-13. ISSN: 1357-406X.
  Detail

 • 2017

  ELLEDEROVÁ, E. Konstrukční výzkum ve vzdělávání. Pedagogická orientace, 2017, roč. 27, č. 3, s. 419-449. ISSN: 1211-4669.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ELLEDEROVÁ, E. Design-based research of an e-coursebook for ESP. In 10th International Conference ICT for Language Learning - Conference Proceedings. International Conference ICT for Language Learning - Conference Proceedings. 10. Padova: Librerian Universitaria, 2017. s. 410-415. ISBN: 978-88-6292-806-9. ISSN: 2420-9619.
  Detail

 • 2016

  ELLEDEROVÁ, E. FCE Use of English Practice – A Set of Four Parts with Key: 111x Multiple-Choice Cloze, 111x Open Cloze, 111x Word Formation, 111x Key Word Transformation. Brno: 2016. s. 1-151.
  Detail

 • 2015

  ELLEDEROVÁ, E. CAE Use of English Practice – A Set of Four Parts with Key: 111x Multiple-Choice Cloze, 111x Open Cloze, 111x Word Formation, 111x Key Word Transformation. Brno: 2015. s. 1-161.
  Detail

  ELLEDEROVÁ, E. Grammar and Word Formation for CAE – Practical English HPA3. Brno: VUT FEKT, 2015. s. 1-79.
  Detail

 • 2006

  ELLEDEROVÁ, E. Science and Technology. Brno: Střední průmyslová škola chemická, 2006. s. 1-240.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.