Mgr.

Dita Gálová

Ph.D.

FSI, ÚJ – ředitel ústavu

+420 54114 2897
galova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Dita Gálová, Ph.D.

Publikace

 • 2017

  VRÁNOVÁ, M.; GÁLOVÁ, D.; ČERVENKOVÁ, D. Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues. Languages for Specific Purposes in Higher Education – Current Trends, Approaches and Issues. -. Brno: VUTIUM, 2017. ISBN: 978-80-214-5558-0.
  Detail

 • 2013

  GÁLOVÁ, D.; TRÁVNÍČEK, J. BUTEC – Videos for English Language Learning. In ICERI2013 Proceedings. 1. Seville, Spain: IATED, 2013. s. 3293-3299. ISBN: 978-84-616-3847- 5.
  Detail

 • 2012

  GÁLOVÁ, D. BUT English Campus. Události na VUT v Brně, 2012, roč. XXII., č. 5/ 2012, s. 24-25. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

 • 2007

  GÁLOVÁ, D. Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 22-22. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  GÁLOVÁ, D. Využití systému MOODLE v kurzech Ústavu jazyků FSI. Události na VUT v Brně, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 13-13. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  PAYNE, E.; WHITTAKER, L. KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU nejen na vysoké škole. Brno: VUTIUM, 2007.
  Detail

  GÁLOVÁ, D. a kol. Languages for Specific Purposes: Searching for Common Solutions. Language and Literature. Language and Literature. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. 240 s. ISBN: 1-84718-300- X.
  Detail

 • 2006

  GÁLOVÁ, D.; PŘÍMAL, R. Testing Language Knowledge - Applying Electronic Tools and Measuring Reliability. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 368-373. ISBN: 80-214-3213- 6.
  Detail

  MYŠKOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D.; URBANČÍKOVÁ, M. Foreign Language Courses at the Faculty of Business and Management, BUT. In Languages for Specific Purposes in Higher Education- Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 142-148. ISBN: 80-214-3213- 6.
  Detail

  GÁLOVÁ, D. Electronic Support as the Way to Cope with Low Number of Teaching Hours and an Effective Tool for Blended Learning and Self- Study. In Languages for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 322-324. ISBN: 80-214-3213- 6.
  Detail

  GÁLOVÁ, D. Innovation of Curricula at FME BUT. In Languages for Specific Purposes - Searching for Common Solutions. 1. Katedra jazyků, FSI VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 71-77. ISBN: 80-214-3213- 6.
  Detail

  GÁLOVÁ, D. International Express Intermediate - Wordlist. Oxford University Press, 2006. s. 1-13.
  Detail | WWW

  GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H. Elektronické studijní opory pro ruský jazyk. 2006.
  Detail

  GÁLOVÁ, D.; VALLOVÁ, H.; MÜLLEROVÁ, A. Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. Langauges for Specific Purposes in Higher Education - Searching for Common Solutions. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 1-466. ISBN: 8021432136.
  Detail

 • 2005

  GÁLOVÁ, D. International Express Elementary - Wordlist. Oxford University Press, 2005. s. 1-15.
  Detail | WWW

  GÁLOVÁ, D. Elektronické studijní opory pro anglický jazyk. 2005.
  Detail

  GÁLOVÁ, D. International Express Pre-Intermediate - Wordlist. Oxford University Press, 2005. s. 1-16.
  Detail | WWW

  SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D. Writing Professional English. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2005. s. 63-66. ISBN: 80-7043-424- 4.
  Detail

  GÁLOVÁ, D. Rozvojový projekt a proces standardizace výuky cizích jazyků na FSI a FP. In Podíl jazykových ústavů na internacionalizaci studijních programů na VUT. FEKT, VUT v Brně: 2005. s. 10-12.
  Detail

 • 2004

  GÁLOVÁ, D.; HRUBÁ, J. Computer Assisted Language Learning in Professional Education. In Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov II. Nitra: Slovenská pol' nlohospodárska univezita v Nitre, 2004. s. 81-83. ISBN: 80-8069-307- 2.
  Detail

  SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D. Effective Communication in Technical/ Scientific Writing in English. In RAAD 04 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Brno: 2004. s. 1 - 101 ( s.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  GÁLOVÁ, D. Prepodavanije inostrannych jazykov i terminologii (osobenno ekonomičeskoj i delovoj leksiki). In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003. Plzeň: Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, 2004. s. 466-467. ISBN: 80-86473-59- 7.
  Detail

  SVOBODOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, D. A Practical Handbook for Writers in Materials Engineering. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT- TECH 2004. Bratislava: STU, 2004. s. 1551 ( s.)ISBN: 80-227-2117- 4.
  Detail

 • 2003

  MYRONOVA, H.; GÁLOVÁ, D. Ruština pro podnikatelskou sféru. Ruština pro podnikatelskou sféru. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 1-136. ISBN: 80-210-3258- 8.
  Detail | WWW

 • 2002

  GÁLOVÁ, D. Jak důležitá je ruština? (Co nového v ruštině?). Computer, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 24-24. ISSN: 1210- 8790.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.