Ing.

Dana Rubínová

Ph.D.

FSI, ÚK OPD – odborný asistent

+420 54114 2892
rubinova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Dana Rubínová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Průmyslový design
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2001 - dosud, odborný asistent, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2000, externí pedagog, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • Praxe v oboru:
 • 1997 - 1998, grafik, Bekros tiskárna, Brno
 • 1995, průmyslový designér, Architektonická a designérská tvorba A+D, Brno

 

Pedagogická činnost

 • Ergonomie (YER)
 • Typologie designu (YDT)
 • Umění a řemesla (YDU)
 • Základy kresby (YKA)
 • Kresba geometrických objektů (YKG)
 • Kresba zátiší (YKS)
 • Kresba výrobku (YKV)
 • Invenční kresba (YKI)
 • Figurální kresba (YKF)
 • Atelier - seminář k diplomové práci I (YSZ)
 • Atelier - seminář k diplomové práci II (YSL)
 • Atelier- seminář k bakalářské práci (6AS)
 • Atelier - předdiplomový projekt (YPP)
 • Atelier - diplomový projekt (YAD)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vědeckovýzkumná činnost: ergonomie v průmyslovém designu.
 • Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu.
 • Autor kategorizačního ergoalgoritmu a 3D vizualizace možných poloh a postavení člověka pro designérské aplikace.
 • Designérská činnost: Design průmyslového zboží, interiérů, grafický design, design obalů.

Mimouniverzitní aktivity

 • od 1998- člen České ergonomické společnosti- národní pobočky Mezinárodní ergonomické organizace
 • 2007- 2009 člen předsednictva České ergonomické společnosti

Projekty

 • Rajlich, J., Rubínová, D., Komárek O.: Design - tvorba posterů, FRVŠ, 1576/2000, G2, 2000
 • Rubínová, D.: Inovace předmětů oboru Průmyslový design ve strojírenství, FRVŠ 28/2007, 2007
 • OPVK CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Energetika a životní prostředí
 • OPVK CZ.1.07/2.3.00/35.0004 Popularizace výsledků vědy a výzkumu a podpora práce se studenty
 • OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0278 Studio digitálního sochařství a nová média 

   

   

   

   

    

Citace ostatní (bez autocitací)

1