Ing.

Amos Dufka

Ph.D.

FAST, THD – odborný asistent

+420 54114 7514, +420 54114 8067
dufka.a@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Amos Dufka, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.: Stříkaná malta; Stříkaná malta. D231a. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, počet stažení: 1
  Detail

 • DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.: Odolný stříkaný beton; Stříkaný beton odolný vůči chemicky agresivním prostředím. VUT FAST v Brně. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, počet stažení: 1
  Detail

 • DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.: Stříkaný beton Sulres; Stříkaný beton odolný vůči působení síranových prostředí. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.: T-Firex; Stříkaný beton T-Firex. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.: S-Meta; Správková malta s geopolymerní matricí S-Meta. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.: SK-P (TA04010425-2016V013); Kotevní expanzní materiál na silikátové bázi - PREMIUM s vysokou teplotní odolností. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; DUFKA, A.; DVOŘÁKOVÁ, M.; MELICHAR, J.: CM-17-020; Metodika laboratorních zkoušek trvanlivosti podlahových systémů ve specifických agresivních prostředích. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 95 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.