Ing.

Adam Gajdoš

FEKT, UFYZ

xgajdo12@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Adam Gajdoš

Publikace

 • 2020

  SEDLÁK, P.; GAJDOŠ, A.; MACKŮ, R.; MAJZNER, J.; HOLCMAN, V.; SEDLÁKOVÁ, V.; KUBERSKÝ, P. The effect of thermal treatment on ac/dc conductivity and current fluctuations of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] solid polymer electrolyte. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SEDLÁK, P.; KUBERSKÝ, P.; GAJDOŠ, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; MACKŮ, R.; HOLCMAN, V. Effect of the Different Crystallinity of Ionic Liquid Based Solid Polymer Electrolyte on the Performance of Amperometric Gas Sensor. Proceedings of 7th International Electronic Conference on Sensors and Applications, 15–30 November 2020. Engineering Proceedings. MDPI, 2020. s. 37-37. ISSN: 2673-4591.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MURMANTSEV, A.; VEKLICH, A.; BORETSKIJ, V.; BARTLOVÁ, M.; DOSTÁL, L.; PÍŠKA, J.; ŠIMEK, D.; GAJDOŠ, A. Plasma-surface interaction of electric arc discharge between composite Cu-Cr electrodes. PROBL ATOM SCI TECH, 2020, roč. 130, č. 6, s. 174-178. ISSN: 1562-6016.
  Detail | WWW

  MURMANTSEV, A.; VEKLICH, A.; BORETSKIJ, V.; BARTLOVÁ, M.; DOSTÁL, L.; PÍŠKA, J.; ŠIMEK, D.; GAJDOŠ, A. Thermal Plasma of Electric Arc Discharge Between Composite Cu-Cr Electrsodes: Optical Emission and Electrode Surface Interaction. Plasma Physics and Technology, 2020, roč. 7, č. 2, s. 43-51. ISSN: 2336-2626.
  Detail | WWW

  PAPEŽ, N.; GAJDOŠ, A.; DALLAEV, R.; SOBOLA, D.; SEDLÁK, P.; MOTÚZ, R.; NEBOJSA, A.; GRMELA, L. Performance analysis of GaAs based solar cells under gamma irradiation. Applied Surface Science, 2020, č. 510, s. 265-272. ISSN: 0169-4332.
  Detail | WWW

  PAPEŽ, N.; GAJDOŠ, A.; SOBOLA, D.; DALLAEV, R.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; GRMELA, L. Effect of gamma radiation on properties and performance of GaAs based solar cells. Applied Surface Science, 2020, roč. 527, č. 146766, s. 135-146. ISSN: 0169-4332.
  Detail | WWW

  GAJDOŠ, A. PEROVSKITE SOLAR CELLS FABRICATION WITH PASSIVATION EFFECT OF HIGH MOBITITY PHENOTHIAZINE-BASED HOLE TRANSPORT LAYER. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2020. s. 478-482. ISBN: 978-80-214-5867-3.
  Detail

 • 2019

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. USA: Springer, Cham, 2019. s. 653-665. ISBN: 978-3-030-13887-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; WEITER, M. Improving the Stability of Perovskite Solar Cells. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 138-138. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; WEITER, M. Study of Perovskite Solar Cells Degradation in the Presence of Moisture. In 7th meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. 2018. s. 503-506. ISSN: 2336-7210.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19 th ABAF. ECS Transactions. 1. USA: ECS Transaction, 2018. s. 205-211. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PAPEŽ, N.; SOBOLA, D.; GAJDOŠ, A.; ŠKVARENINA, Ľ.; MACKŮ, R.; ELIÁŠ, M.; NEBOJSA, A.; MOTÚZ, R. Surface morphology after reactive ion etching of silicon and gallium arsenide based solar cells. Journal of Physics: Conference Series, 2018, roč. 1124, č. 4, s. 165-171. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW

  GAJDOŠ, A.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; PAPEŽ, N.; ŠKVARENINA, Ľ.; SOBOLA, D. Isolation and optoelectronic characterization of Si solar cells microstructure defects. Journal of Physics: Conference Series, 2018, roč. 1124, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. GB: 2018. s. 76-87. ISBN: 978-3-319-72371-6.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Perovskite Solar Cells with Increased Resistance to Moisture. In ECS Transaction. ECS Transactions. 1. USA: The Electrochemical Society, 2018. s. 199-204. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Perovskite Solar Cells with Increased Resistance to Moisture. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 132-134. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, M.; GAJDOŠ, A.; ČUDEK, P.; VANĚK, J. Vliv vlhkosti na perovskitové fotovoltaické články. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2018. s. 99-102. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  GAJDOŠ, A. Local isolation of microscale defective areas in monocrysline silicon solar cells. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 518-522. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

  GAJDOŠ, A.; ŠKARVADA, P.; ŠKVARENINA, Ľ. Charakterizace a izolace defektů monokrystalických křemíkových solárních článků na mikroskopické úrovni. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 1, s. 14-18. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 135-137. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

 • 2017

  GAJDOŠ, A.; ŠKVARENINA, Ľ.; PAPEŽ, N.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. Advanced methods for localization and isolation of surface defects in monocrystalline silicon solar cells. Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News 2017. Bratislava: Comenius University, 2017. s. 42-42. ISBN: 978-80-223-4411-1.
  Detail

  GAJDOŠ, A.; ŠKVARENINA, Ľ.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R. Microscale localization and isolation of light emitting imperfections in monocrystalline silicon solar cells. In Photonics, Devices, and Systems VII. Proceedings of SPIE. Bellingham, Washington 98227-0010 USA: SPIE, 2017. s. 1-6. ISBN: 9781510617025. ISSN: 0277-786X.
  Detail | WWW

  ŠKVARENINA, Ľ.; GAJDOŠ, A.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P. Detection of microstructural defects in chalcopyrite Cu(In,Ga)Se2 solar cells by spectrally-filtered electroluminescence. In Photonics, Devices, and Systems VII. Proceedings of SPIE. Bellingham, Washington 98227-0010 USA: SPIE, 2017. s. 1-7. ISBN: 9781510617025. ISSN: 0277-786X.
  Detail | WWW

  GAJDOŠ, A. SILICON SOLAR CELL PARAMETERS CHANGE AFTER, FOCUSED ION BEAM MILLING. In Proceedings of the 23 rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 665-669. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail | WWW

  ŠKVARENINA, Ľ.; MACKŮ, R.; ŠKARVADA, P.; GAJDOŠ, A.; ŠIKULA, J. Noise fluctuation changes related to edge deletion of thin-film Cu(In,Ga)Se2 solar cells. In 2017 International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF). Proceedings of a meeting held 20-23 June 2017, Vilnius, Lithuania: Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ), 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-2761-3.
  Detail | WWW

 • 2016

  DVOŘÁK, J.; GAJDOŠ, A.; JEŘÁBEK, J. Electronically Reconfigurable Universal Frequency Filter with Controllability of its Pole Frequency. In Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. 2016. s. 20-24. ISBN: 978-80-214-5389- 0.
  Detail

  GAJDOŠ, A. ELECTRONICALLY RECONFIGURABLE FREQUENCY FILTERS. In Proceedings of the 22 nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 125-127. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.