Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '189640' není k datu 27.02.2021 studentem.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš