Master's Thesis

Conditioning Chamber for Thermal Testing

Final Thesis 2.22 MB Appendix 35.09 kB

Author of thesis: Ing. Martin Benáček

Acad. year: 2009/2010

Supervisor: Ing. František Vdoleček, CSc.

Reviewer: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstract:

Diploma thesis deals with measurement of temperature. The main goal of the thesis is to
suggest and realize a Conditioning Chamber for Thermal Testing of small equipments and
sensitive elements. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the
theoretical part are mentioned possibilities of miscue of measurement, equipments and
sensitive elements for the measurement of temperature and their dividing. Furthermore, the
measurement software and hardware is described for controlling and operating of the
system.
The practical part is detailing concept and realization of the setting of the
Conditioning Chamber, which is controlled by graphical measurement software Control
Web 6. The thesis is finished by exemplary measurement and is being service of practical
approximation of the measurement test.

Keywords:

Measurement of temperature, Conditioning Chamber, measurement tests,
Control Web.

Date of defence

14.6.2010

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

Prof.Ing.Miluše Vítečková,CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Doc. Ing. Petr Kočí, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Supervisor’s report
Ing. František Vdoleček, CSc.

Výsledkem práce je funkční laboratorní pracoviště, které je schopno realizovat kratší a jednodušší teplotní programy pro potřeby výuky, zkoušek vlivů teploty na drobné přístroje, popř. aplikace jako je sušení a vytvrzování laku apod. Práce je cenná realizačním výstupem - upravenou "píckou" s odladěným řízením v ControlWebu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic B

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá teorii měření teploty a hlavně samotným modelem klimatizační komory. Tento model je plně funkční stejně tak i SW obsahuje uživatelsky přívětivé rozhraní s možností tisku grafů.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality C
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations C

Grade proposed by reviewer: B