Master's Thesis

Automatic control for factory building heating

Final Thesis 1.06 MB

Author of thesis: Ing. Miroslav Prudek

Acad. year: 2009/2010

Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Reviewer: Ing. Jiří Voldán

Abstract:

The graduation thesis is focused on the automatic operating of heating of the production hall of První brněnská strojírnaVelká Bíteš, a.s. The thesis consists of an analysis of present state of the heating technology and solution of the general conception of the automatic operating of the heating. Integrated part of the conception is heat-up of the supply water and drain off of the condensation water from the air heating units.
Outcome of this graduation thesis is a design of the algorithm for operating of the regulated system. Remote supervision and control of the regulated system shall be ensured by the visualization setting, which shall be implemented into the station of dispatching centre. The accuracy of the design of the part of regulated system shall be validated as a design of PID regulator with the use of “Matlab” program and it´s module “Simulink”. To set up parameters of the PID regulator, “Ziegler-Nichols” method shall be applied. The objective pay-off period of investments for regulation controlling system is figured out as a part of this thesis as well.

Keywords:

Automatic regulation of the heating, regulated system, controlling system, PID regulator, period of investments.

Date of defence

14.6.2010

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grade

C

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study branch

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
Prof.Ing.Tomáš Saloky,CSc. (člen)
Doc.Ing.Eva Kureková,CSc. (člen)
Doc.Ing.Ondrej Liška,CSc. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Zadání závěrečné práce je náročné.
Zpracování má blízko inženýrské činnosti, řešení úlohy mohlo obsahovat více obecnosti, např. v návrhu algoritmů, atd.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment D
Working process, extent and suitability of applied methods C
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions C
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout D
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations D
Student's independence when working on the topic C

Grade proposed by supervisor: C

Reviewer’s report
Ing. Jiří Voldán

Práce si kladla za cíle navrhnout automatické řízení vytápěcích těles ve čtyřech částech výrobní haly, tento návrh ověřit buď experimentálně v technologii nebo navržené regulace ověřit simulacemi na modelech regulačních obvodů. Jedná se o středně náročné téma vyžadující praktickou realizaci elektronické a programovací části. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby, připomíná více technickou zprávu. Hlavní cíle byly úspěšně splněny, krom bodu 5. a to jen částečně, kde chybí shrnutí poznatků z řešení z technického hlediska. Celkově zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods C
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions C
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout C
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations C

Grade proposed by reviewer: C