Master's Thesis

Problem of Object Observation in Traffic Mirror

Final Thesis 5.22 MB

Author of thesis: Ing. Martin Adamec

Acad. year: 2012/2013

Supervisor: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Reviewer: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Abstract:

The thesis is written up within the master degree in field Expert engineering in transport. It follows up Problem of Object Observation in Traffic Mirror. Thesis describes the device of traffic mirror, physical principal, legislation and types of traffic mirrors in detail. There are measurements associated with this issue in practical part, which are evaluated in detail. At the conclusion there are suggested changes and recommendations associated with this issue.

Keywords:

Convex mirror, traffic mirror, technical requirement 119.

Date of defence

10.6.2013

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grading

C

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

V rámci tvorby diplomové práce student prokázal, že je schopen řešit samostatně zadaný problém. Při zpracování práce mnohokrát konzultoval její obsah a způsob a zpracování měření s tím, že připomínky vždy následně zapracoval. Celkový závěr práce je poměrně neurčitý, domnívám se, že zde mohly být formulovány více alespoň dílčí závěry.
Mark
B
A
B
B
B
A
D

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá ještě ně příliš zmapovanou oblastí a zejména rozsahem provedených měření výrazně překračuje požadavky, kladené na tento typ práce.
Mark
C
A
B
A
B
B
B

Grade proposed by reviewer: B