Master's Thesis

The Lighting Equipment Used in Modern Vehicles and the Measurement of the Range of Visibility of the Rear Lights

Final Thesis 2.47 MB Appendix 16.17 MB

Author of thesis: Ing. Michal Belák, Ph.D.

Acad. year: 2010/2011

Supervisor: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Reviewer: Ing. František Kropáč, Ph.D.

Abstract:

This work is about lighting equipment of modern vehicles, its historical development, present condition and possibilities of its further progress and measuring of the range of visibility of the rear lights.
First part is aimed at lighting equipment used in modern vehicles as a whole. It describes sources of light, their principle, construction, advantages and disadvantages. Next it deals with searchlights and other lighting devices, their gradual development, construction and modern solutions which are used in them, and also their future development.
Second part of the work is aimed at characterization of ways of measuring the range of visibility used in practice, their possible application to measuring of the range of visibility of the rear lights and on proposal of presentive methodics for this measurement. Realization and interpretation of practical measurement by this methodics is included.

Keywords:

Headlight, light source, visibility, lamp, measurement of the visibility

Date of defence

4.11.2011

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grading

A

Language of thesis

Slovak

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal dostatek aplikačních schopností, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.
Mark
A
A
B
A
A
B
C

Grade proposed by supervisor: A

Diplomová práce co se týče písemného a grafického zpracování je poměrně na vysoké úrovni. Druhá část, tj. měření dohlednosti na koncová světla je však zpracována velmi stroze a osobně zde „nevidím“ přínos pro znaleckou praxi.
V diplomové práci bych očekával:
1) Při jaké vzdálenosti řidič, pozorovatel přestal vnímat, že na vozidle nemůže rozlišit, zda na tomto svítí brzdová světla, či svítí přerušovaně.
2) Bližší vyhodnocení měření jasu a zda toto měření vede k „nějakým“ konkrétním výsledkům či z daného měření nelze provést žádné závěry.
3) Alespoň stručný popis možnosti vyhodnocení z fotografického snímání situace.
Mark
C
C
D
C
D
C
B

Grade proposed by reviewer: C