Bachelor's Thesis

Container for educational material

Final Thesis 1.83 MB

Author of thesis: BcA. Natálie Balková

Acad. year: 2018/2019

Supervisor: MgA. Ondřej Tobola

Reviewer: MgA. Miroslav Loprais

Abstract:

The theme of bachelor thesis is an educational box on wheels designed for children in galleries and museums without any educational classrooms. I did a list with children needs and their tools for drawing. I designed a model that children can sit on, use it as a small drawing table and are able to find all their drawing needs under the container lid. Containers are mobile and can be stacked. The benefit of the work is better comfort for children in educational programs in galleries or museum expositions.

Keywords:

container, education in exhibition, furniture, children

Date of defence

12.6.2019

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Process of defence

Studentka na úvod představila bakalářskou práci – návrh kontejneru na vzdělávací materiál do muzea J. Hoffmanna (a případně i jiných expozic). Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Studentka následně reagovala na připomínky oponenta (rozložení a stabilita kontejneru, složení kontejneru z více částí). Diskutovalo se o váze produktu, principu zavírání. M. Macháček se dotázal na splnění norem pro výrobek pro děti (povrchová úprava je dle studentky nezávadná). J. Brož kladně hodnotil mobilitu a stohovatelnost. Celkově v diskuzi převládalo pozitivní hodnocení projektu.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Fine Arts

Study branch

Visual Art - Design

Composition of Committee

doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda)
MgA. Tereza Hejmová (člen)
Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen)
MgA. Jan Brož (člen)
MgA. Petr Štěpán (člen)
MgA. Ivars Gravlejs (člen)

Supervisor’s report
MgA. Ondřej Tobola

Grade proposed by supervisor: A

File inserted by supervisor Size
Balkova_posudek vedouciho_prace_Tobola.pdf 143.56 kB

Reviewer’s report
MgA. Miroslav Loprais

Grade proposed by reviewer: C

File inserted by the reviewer Size
Balková_posudek_oponent_Loprais.pdf 244.21 kB