Course detail

Environmental Safety I

FCH-BC_EB1Acad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

HÁK, T. et al. Environmentální bezpečnost. Ekopress, 2015. 155 s. ISBN: 978-80-87865-19-4. (CS)
MARTINOVSKÝ, Petr. Environmentální bezpečnost a klasická typologie bezpečnostních studií. The Science for Population Protection, Lázně Bohdaneč: MV – GŘ HZS ČR, IOO Lázně Bohdaneč, 2011, roč. 3, č. 2, s. 65-80. ISSN 1803-568X. (CS)
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Ministerstvo životního prostředí, 2015. Dostupné on-line na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf (CS)
LOMBORG, Bjørn. Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Liberální institut, 2006. 587 s. ISBN 8086389424. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BKCP_ECHBM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory
  • Programme BPCP_ECHBM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer