Course detail

FP-PRPAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Uchopení a pochopení základních právních znalostí v prostředí ICT s ohledem na informační a kybernetickou bezpečnost.
Osvojení si znalostí z problematiky auditní činnosti z pohledu řízení informační bezpečnosti a požadavků Kybernetického zákona jako prostředek ke splnění požadavků pro role auditora KB, auditora ICT, DPO a manažera KB.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Polčák R., Harašta J. a V. Stupka Právní problémy kybernetické bezpečnosti. MU Edice Scientia. 2016. ISBN 978-80-210-8426-1.
KOLOUCH Jan, Cybercrime. Praha: CZ NIC.2016. ISBN 978-80-88168-15-7.
KOLOUCH Jan, Cybersecurity. Praha: CZ NIC.2019. ISBN 978-80-88168-34-8.

Planned learning activities and teaching methods

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

It will be specified by teacher.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

- Základy právního povědomí v oboru ICT, relevantní zákony.
- Definice vládního a národního orgánu CERT.
- Evropská směrnice NIS a nařízení GDPR .
- Kybernetický zákon a jeho harmonizace s NIS.
- Kybernetická vyhláška a její novelizace.
- Kybernetická kriminalita a kybernetická špionáž.
- Kyberterorismus a kybernetická válka.
- Auditor ISMS a KB - role a odpovědnosti.
- Akreditační a certifikační postupy v rámci ISMS a KB.

Aims

Předmět je součástí komplexního vnímání světa z pohledu infromační a kybernetické bezpečnosti a jejich usazení do právního prostředí ČR a EU.
Cílem předmětu je seznámení studenta s právním prostředím ČR a EU z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti a získané znalosti využít v praxi.

Classification of course in study plans

  • Programme MBA-IM Master of business administration, 1. year of study, winter semester, 7 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

40 hours, optionally

Teacher / Lecturer