Course detail

Strategic Management of Information Systems

ÚSI-RTNSBAcad. year: 2020/2021

Management of information systems, services, processes and resources. The solution of strategic issues and information development tasks as a source of competitiveness for a company in the information society. Analysis of the options for the use of information and communication technologies in connection with the corresponding economic and non-economic benefits. The key topics are mainly at the level of strategic informatics management in relation to business management.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

GRASSEOVÁ, M. a kol. Procesní řízení. 1. vydání Praha: Computer Press, 2012. ISBN: 978-80-251-1987-7. (CS)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X. (CS)
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9. (CS)
VOŘÍŠEK, J., POUR, J. a kol. Management podnikové informatiky. 1. vydání Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 9788074311024. (CS)
BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů: Principy, metodiky, architektury. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6. (CS)
BUREŠ, V.: Systémové myšlení pro manažery. 1. vydání Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-037-9. (CS)
FRANCESCA, M. Řízení bezpečnosti informací. 2. vydání Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-050-8. (CS)
JANSA, O., OTEVŘEL, P. Softwarové právo: Praktický průvodce právní problematikou v IT. 2. vydání Praha: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4201-1. (CS)
KLČOVÁ, H., SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. 2. vydání Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-25128-78-7. (CS)
ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. 1. vydání Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4128-4. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Introduction to strategic IS/ICT management issues and business modelling.
2. Process management.
3. Business Process Reengineering.
4. Methods, techniques and standards of business process modelling.
5. IT Governance: ITIL.
6. IT Governance: COBIT / SIX SIGMA.
7. Service-oriented architecture.
8. Outsourcing of IT services (software as a service - SaaS, relationship to other technologies - ASP, Cloud, etc.)
9. Efficiency of IS/ICT (performance metrics, costs and benefits of IS/ICT).
10. IS/IT security - basic concepts, safety in the context of strategic management - I.
11. IS/IT security - business information security, security policies and measures, security organization, legal aspects of IS and related issues - II.
12. Business Continuity Management.
13. IS/IT audits.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme RRTES_P Master's

    specialization RRTS , 1. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Computer-assisted exercise

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer