Course detail

Technical Equipment of Buildings

ÚSI-ERTZBAcad. year: 2020/2021

Subject is aimed at complex education in the field of technical equipment of buildings – sanitary equipment, heating, ventilation equipment, cooling systems and electrical equipment. Theoretical part contains also chapters from functioning and energetic certification of buildings.

Learning outcomes of the course unit

Practical knowledge of technical equipment systems in buildings. Ability to estimate systems in the phase of design and operation.

Prerequisites

Basics of building and heating technology and hydraulics.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

VALÁŠEK. J. a kol. Zdravotně technická zařízení a instalace. Jaga, Bratislava, 2001 (CS)
Kol. Plynárenská příručka. GAS s.r.o., Praha, 1997 (CS)
POČINKOVÁ M.; TREUOVÁ L. Vytápění. ERA, Brno, , 2002 (CS)
RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O. Klimatizace a větrání. ERA 2004 (CS)
GEBAUER, G.; RUBINOVÁ, O.; HORKÁ, H. Vzduchotechnika. ERA 2005 (CS)
DAHLSVEEN, T.; PETRÁŠ, D.; HIRŠ, J. Energetický audit budov. Jaga Group, Bratislava 2003 (CS)
ASHRAE Handbook, ASHRAE 1791 Tullie Circle, N.E., Atlanta, GA 30329, 2003 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Teaching is carried out through lectures that consist of interpretations of basic principles, methodology of given discipline, problems and their exemplary solutions.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Exam is divided into written and oral part.
The examination of the subject will take place with personal participation, in exceptional justified cases remotely.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Listing and basic division of technical equipment in buildings.
2. Sanitary installation – water connections, indoor water piping.
3. Sanitary installation – sewer connections, indoor sewer.
4. Sanitary installation – gas connection, indoor gas piping, gas appliances.
5. Heating in buildings – heating elements a system, heat source (+renewable).
6. Heating in buildings – heating areas.
7. Heating in buildings – regulation of heating system and energy consumption, legal rules for heating.
8. Ventilating system – legal rules for ventilation, systems of ventilating (natural, mechanical, hybrid), system of hot-air heating.
9. Ventilating system – system of air conditioning, elements and units for air treatment.
10. Ventilating system - air piping, distribution elements, hot-air recovery.
11. Mechanical refrigeration, noise, vibrations.
12. Electrical equipment.
13. Estimation of buildings from the view of energy, certification and maintenance of systems.

Aims

Gaining the necessary knowledge for identification and categorisation of individual systems of technical equipment in buildings.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Tests in lectures.

Classification of course in study plans

  • Programme REI_P Master's, 1. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer

E-learning texts

Hirs, J.: Přednášky ERTZB USI, učební texty 2019 (cs) - V přílohách jsou přednášky převážně z roku 2019, které se od letošních zásadně neliší. S ohledem na současnou situaci v ČR ohledně koronaviru, bude výuka probíhat on line přednáškami a samostudiem dle literatury uvedené v úvodní přednášce. Formu zkoušky upřesním ke konci semsetru dle aktuální situace pandemie. V případě dotazů se na mne obracejte formou emailu. Aktuální situace povoluje od 10.5.2021 zkoušení prezenčně s rozestupem 1,5m. Studenti musí prokázat před zkouškou požadovaná potvrzení (test, prohlášení), aby se mohli zkoušky účastnit. Bude nutné dodržet pokyny ÚSI pro pobyt v budově a učebnách.