Course detail

Doctoral seminar VI (PST)

FAST-DH06Acad. year: 2020/2021

Průběžné zpracovávání vlastních aktuálních poznatků studenta z problematiky vybraného tématu zaměření oboru Pozemní stavby. Postupné dokončování studentovy práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Pravidelná aktivní účast studenta na tuzemských popř. zahraničních odborných akcích (semináře, konference, kongresy), a to nejen s cílem získání dalších nejnovějších odborných poznatků i kontaktů, ale i jeho vlastních zkušeností při prezentaci výsledků své tvůrčí odborné práce.
Při odborné tvůrčí činnosti bude student školitelem veden k účelné a účinné spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi a bude pověřen samostatným řešením dílčích problémů vědecko-výzkumných projektů. Absolvováním doktorských seminářů, syntézou studiem nabytých vědomostí a výsledků vlastní tvůrčí práce, získá student předpoklady v vypracování doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Department

Institute of Building Structures (PST)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Knowledge at the level of a graduate student of building construction study programme. Experience is an advantage.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. – 13. Week: Drawing up the theoretical part of the thesis and processing data files from experimental measurements and simulations. Support of a second year PhD student of similar research background, carrying out of experiments and/or simulations. Publications. Attendance at conferences, congresses etc. Defence of the final project report.

Aims

In these doctoral seminars, guided by a supervisor, students fill in and deepen more knowledge of the theory and technical information from the selected areas of issues that are closely relating to the selected topic and technical aims of the future dissertation thesis. On the basis of an analysis of gained knowledge and skills they carry out experiments, evaluate and process their own gained outcomes. Students prepare theoretically defendable conclusions that will be formulated and presented to the expert public. In the final phase of the study students are provided with real conditions for working their thesis up which brings new information in a discipline of their interest.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Classification of course in study plans

 • Programme D-P-E-SI (N) Doctoral

  branch PST , 4. year of study, winter semester, 14 credits, compulsory

 • Programme D-K-C-SI (N) Doctoral

  branch PST , 4. year of study, winter semester, 14 credits, compulsory

 • Programme D-K-E-SI (N) Doctoral

  branch PST , 4. year of study, winter semester, 14 credits, compulsory

 • Programme D-P-C-SI (N) Doctoral

  branch PST , 4. year of study, winter semester, 14 credits, compulsory

Type of course unit

 

Exercise

78 hours, compulsory

Teacher / Lecturer