Course detail

History of surveying

FAST-GE54Acad. year: 2020/2021

Development of ideasand knowledge about the figure of Earth, International metric system, Development of survey and computation methods, History of cartographic projection of Earth, History of survey on territory of the Czech republic

Department

Institute of Geodesy (GED)

Learning outcomes of the course unit

Knowledge of history of surveying and cartography.

Prerequisites

None

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Hons, J. - Šimák, B.: Pojďte s námi měřit Zeměkouli. Kolářová Praha, 0. (CS)
Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví. CERN Brno, 0. (CS)
Kukuča, J.: Naša Zem - jej meranie a zobrazovanie. VEDA Bratislava, 1986. (SK)
Hánek, P.: 250 století Zeměměřictví. Klaudián Praha, 2000. (CS)
Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri s. r. o. Praha, 2006. (CS)
Hons, J., Procházka, E.: Úvody do dějin zeměměřictví I - IV. ČVUT Praha, 1981. (CS)
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky. Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1 Gedesy as science and technique
2 Development of ideas and knowledge of the figure of the Earth
3 Determination of the figure of the Earth
4 Development of units
5 International metrical system
6 The oldest maps of the world
7 Beginnig of modern cartography
8 Datums
9 The oldest surveying methods
10 Mapping
11 Photogrammetry - historical development
12 Surveying works on territory the Czech republic
13 Maps of 20. century

Aims

History of surveying and cartography.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Classification of course in study plans

  • Programme B-K-C-GK Bachelor's

    branch GI , 3. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

  • Programme B-P-C-GK Bachelor's

    branch GI , 3. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer