Course detail

FP-PPR2Acad. year: 2020/2021

Odborná praxe 2 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 161 hodin v letním semestru 3. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami podle tématu bakalářské práce. Praxe je určena k ověření návrhu své bakalářské práce.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointrové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- stručný popis společnosti
- stručný návrh řešení problematiky tématu bakalářské práce v organizaci
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Odborná praxe 2 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 161 hodin v letním semestru 3. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami podle tématu bakalářské práce. Praxe je určena k ověření návrhu své bakalářské práce.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointrové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- stručný popis společnosti
- stručný návrh řešení problematiky tématu bakalářské práce v organizaci
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 9 credits, compulsory

Type of course unit

 

Internships

180 hours, optionally

Teacher / Lecturer