Course detail

Research outputs 1

FP-vtc1DAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

V prvním ročníku je povinný vědecký výsledek publikační činnosti studenta, a to minimálně jeden publikační výstup (jedná se buď o příspěvek v tuzemském/zahraničním recenzovaném sborníku nebo článek v recenzovaném časopisu) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSP-ŘEP-KS Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory
  • Programme DSP-ŘEP Doctoral, 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  • Programme DSP-ŘEP-KS Doctoral, 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  • Programme DSP-ŘEP Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory

Type of course unit

 

Seminar

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer