Course detail

Social Life, Rhetorics and Business Ethics

FP-IsrepPAcad. year: 2020/2021

Předmět představuje studentům současný etický koncept relevantní v byznyse. Rozvíjí jejich schopnosti definovat problém, analyzovat, řešit a rozhodovat z hlediska etické a sociální perspektivy. Studenti se seznámí s moderními nástroji kultivace podnikatelské etiky a jejich využitím v koždodenním pracovním prostředí. Důraz je kladený na komplexní pojetí etického řízení ve firmě.

Learning outcomes of the course unit

Students will be made familiar with the modern attitude to doing business taking into account the social and ethical aspects.
They will master basic skills necessary for solving ethical dilemmas.
They will be able to participate in creation and application of tools intended for improving the business ethics in a company or institution.
Students will be able to speak in front of an audience and will be familiar with the rules of etiquette.

Prerequisites

The knowledge of doing business – types of business companies, tools of management, theory of behaviour of company, theory of behaviour of customers, international business manners.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

PUTNOVÁ,A.: Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brne, str.57. 2004, ISBN 8021417841 (CS)
PUTNOVÁ,A., SEKNICKA ,P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN 978 80247 162 3 (CS)
SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545- 8. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Lectures, seminars, presentations, case studies.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Course-unit credit requirements:
Student has to demonstrate his/her ability to apply the theoretical knowledge in practice.
1. Fulfilling the assignment and submitting written reports of required content and form. 5 %
2. Presentation in required range. 5 %
3. Test in written form. 90 %

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Social responsibility concept: definition, development, close concept - eg the concept of good citizenship.
2. Theoretical. social responsibility anchoring: stockholedrs theory, stakeholders theory, Corporate Governance.
3. Social responsibility measurement: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reporting, EU directive 2014/95.
4. Ethics in business: theoretical background, development.
5. Ethical management tools: traditional - code, teamwork, precautionary principle.
6. Modern ethical management tools - ethical ombudsman, ethical and social audit, mentoring, and more.
7.7th week - recapitulation, closing of the subject.

Aims

Cílem předmětu je ukázat etické a sociální dimenze podnikání. Globalizace ekonomiky přináší nové výzvy, které by nastupující generace měla být schopná řešit se znalostí současné teorie. Případové studie, které jsou součástí cvičení by mohly pomoci při řešení praktických dilemat v otázkách rozhodování.
Znalost rétoriky a společenského styku je konkurenční výhodou pro naše absolventy na trhu práce.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Students have to present their reports in front of other students in seminars.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 2. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

10 hours, compulsory

Teacher / Lecturer