Course detail

Management of Project

FP-IpmPAcad. year: 2020/2021

This subject will introduce fundamentals and principles of present project management with regard to international metodologies. Students will learn new methods that are used in managing of projects and its computer tools during proposals and managing projects.

Learning outcomes of the course unit

Students will learn principals and methods that are used in management of the projects and with their informational support in conception and management projects.
After passing this subject students will be able to be part of the project teams s or participated.

Prerequisites

Ability of system cognition Ability of working in the team Knowledge of basic project terminology

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Doležal a kol: Projektové řízení podle IPMA. Grada Publishing 2009 Praha, 507 s. (CS)
Schwalbe,K.: Řízení projektů v IT. Computer Press2007 Brno, 720 s. (CS)
McCarty, J.: Softwarové projekty. Computer Press 1999 Praha, 190 s. (CS)
McConnell,: Odhadování softwarových projektů. Computer Press 2006 Brno,317 s. (CS)
Doucek,P.: Řízení projektů informačních systémů. Professional Publishing, 2004 Praha, 163 s. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Pro získání zápočtu studenti úspěšně absolvují zápočtovou písemku, která bude zaměřena na ověření znalostí z probrané látky.
Zkouška je písemná. Skládá se ze dvou částí: první část je testová a druhá část se skládá z otevřených otázek.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Předmět je zaměřen na teoretické vymezení principů, metod a nástrojů projektového řízení. Teoretické vymezení předmětu vychází z mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA a využívá současné trendy v projektovém řízení. Získané znalosti a dovednosti budou aplikovatelné při řízení podniku a projektů na nižším a středním manažerském stupni.
Okruhy přednášek
1.Strategie projektu (vztah cíle projektů, přínosů projektu a strategie organizace).
2. Struktura projektu (stanovení pravomocí, odpovědností v projektu).
3. Projekt, portfolio a program (vymezení těchto pojmů, vysvětlení jejich odlišností, základy řízení programu a portfolia).
4. Organizační struktury projektu, investiční studie projektu.
5. Principy plánování v projektu.
6. Procesní řízení (nastavení procesů projektového řízení).
7. Řízení týmu (týmová práce, efektivní tým, vysoce efektivní tým, výkonnost týmu)
8. Metody vyhodnocení projektu.
9. Řízení projektů ve specifických prostředích (mezinárodní, virtuální, start - up).
10. Řízení změn v projektu.
11. využití soft skills v projektovém řízení.
12. Waterfall vers. agilní řízení.
13. Základy agilního řízení.

Aims

The goal of the subject is to teach students principals of current project management with regard to competence of project manager.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lectures is recommended, attendance at seminars is controlled by means of process tasks. Teaching is by weekly schedules.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

  • Programme MGR-IM Master's, 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer