Course detail

Practice Management Communication Critical Infrastructure

FP-IpccizPAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Technické dokumetace k jednotlivým prvkům kritické komunikační infrastruktury (jsou k dispozici v odborné laboratoři pro CCI. (CS)
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4. (CS)
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 1. year of study, winter semester, 0 credits, elective

Type of course unit

 

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer