Course detail

Communication and Presentation Skills

FIT-HKOAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Učební texty k předmětu.
BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 79 s. ISBN 80-244-1357-4.
MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2339-6.
MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka : Rozumět sobě i druhým. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-3612-9.
URBANOVÁ, Martina. Verbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 28-35, 13 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech, English

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme IT-BC-3 Bachelor's

  branch BIT , 1. year of study, winter semester, 3 credits, elective

 • Programme BIT Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 3 credits, elective

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MBI , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MPV , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MGM , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MSK , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIS , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MBS , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIN , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMI , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMM , any year of study, winter semester, 3 credits, compulsory-optional

 • Programme MITAI Master's

  specialization NADE , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NBIO , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NGRI , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NNET , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NVIZ , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NCPS , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NSEC , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NEMB , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NHPC , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NISD , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NIDE , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NISY , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NMAL , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NMAT , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NSEN , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NVER , any year of study, winter semester, 3 credits, elective
  specialization NSPE , any year of study, winter semester, 3 credits, elective

Type of course unit

 

Fundamentals seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer