Course detail

Advanced Techniques of Signal Processing

FEKT-MPC-PTZAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Druhé, upravené a rozšířené vydání. VUTIUM, 2002. ISBN: 80-214-2911-9 (CS)
RAJMIC, P.; DAŇKOVÁ, M. Úvod do řídkých reprezentací signálů a komprimovaného snímání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-5169- 8. (CS)
DOŇAR, B., ZAPLATÍLEK, K. MATLAB - začínáme se signály. BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-200-0 (CS)
VESELÝ, V.; RAJMIC, P. Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-5186-5. (CS)
CHRISTENSEN, O. Frames and Bases: An Introductory Course. Birkhäuser, 2008. ISBN 978-0-8176-4678-3 (EN)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MPC-AUD Master's

    specialization AUDM-TECH , 2. year of study, winter semester, 6 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Fundamentals seminar

12 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Exercise in computer lab

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning