Course detail

Basics of building physics

FA-ZSF-KAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

ČSN 730540-1,2,3,4 "Tepelná ochrana budov" (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol.. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0 (CS)
ČSN 730532 "Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti. (CS)
ČSN 730525,ČSN 730526,ČSN 730527"Projektování v oboru prostorové akustiky" (CS)
ČSN 730580-1,2,3,4 "Denní osvětlení budov" (CS)
ČSN 734301 "Obytné budovy" (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol., Stavební fyzika 1 - urbanistická, stavební a prostorová akustika. Brno, VUTIUM 1998, ISBN 80-214-283-6 (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol., Stavební fyzika 2- stavební tepelná technika. Brno, VUTIUM 2000, ISBN 80-214-1649-1 (CS)
KAŇKA, Jan. Stavební fyzika 1, zvuk a denní světlo v architekuře. Praha, ČVUT, 2003, ISBN 80-01-02645-0 (CS)
ŘEHÁNEK, Jaroslav, a kol. Tepelně-technické vlastnosti a energetické vlastnosti budov, PRAHA, GRADA 2002, ISBN 80-7169-582-3 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer

Seminar

26 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer